על מה תרצו לקרוא היום?

Tag: ,

shutterstock_111547856

השתלמות משתלמת באופק חדש

פיתוחם המקצועי של המורים הוא מרכיב מרכזי ברפורמת אופק חדש. זוהי קודם כל...

מדריך להשתלמויות

בשל ריבוי השאלות המגיעות אליי ואל מינהלת אופק חדש בנושאים שונים הקשורים...