על מה תרצו לקרוא היום?

מורי של"ח

מורי של"ח

מורי של"ח , הן בחטיבת הביניים והן בחטיבה העליונה, מועסקים על ידי משרד החינוך ויעבדו במסגרת רפורמת אופק חדש.
עובדים, אשר בנוסף להעסקתם כמורי של"ח, מועסקים בשירות המדינה בדירוג עובדי הוראה שלא כמורי של"ח, יחול הסכם זה רק לגבי חלק המשרה, שבו הם מועסקים כמורי של"ח. יישום הוראות ההסכם יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה, שבה כל אחד מהם מועסק כמורה של"ח.

שכר
למורי של"ח שטרם הועסקו באופק חדש, תבוצע המרת  השכר לאופק חדש לפי כללי ההמרה, עם מקדם המרה של חט"ב.

למורי של"ח, שהועסקו כבר באופק חדש, לא תבוצע המרת שכר מחודשת.

ניתן תשלום של 125% ערך שעה על כל יום שדה.


מבנה שבוע עבודה

מבנה שבוע העבודה למשרה מלאה של מורה של"ח יהיה כשל  מורה המועסק בתנאי אופק חדש בחט"ב:

  • 23 ש"ש פרונטאליות  הכוללות:  18 שעות פרונטאליות של יציאה לטיולים, פעילויות שדה וימי שדה ומטלות המתחייבות מאופי התפקיד ועוד 5 שעות פרונטאליות בכיתה
  • 4 שעות פרטניות – תוכן השעות הפרטניות ייקבע ע"י מנהל ביה"ס והמפקח הממונה על של"ח במחוז
  • 9 שעות שהיה – בשעות השהיה מורה השל"ח יבצע פעולות הקשורות בתפקיד כגון הכנת מערכי פעילויות, ביצוע תיאומים כלל צוותיים, ארגון ותכנון משימות מחוזיות וארציות, חניכת אחראי טיול ורכזי טיול בבית הספר וכיוב"צ.

סה"כ 36 שעות.

 

על מורי של"ח יחולו הוראת הסכם אופק חדש לעניין פעילויות בית-ספריות ( 18 שעות נוספות למחצית). דיווח השעות של עובד ההוראה טעון אישורו של מנהל ביה"ס וכן אישורו של הממונה על מורי השל"ח במחוז.

במשרה מלאה – מורה השל"ח יעבוד חמישה ימים בשבוע גם בבתי ספר שעובדים שישה ימים.

למורה אם ניתנת הפחתה של שעה פרונטלית משעות ההוראה בכיתה והפחתה של שעת שהיה והיא תעבוד לפי טבלת שבוע העבודה של מורות אימהות בחט"ב.


מענק

ישולם מענק חד פעמי בסך 10,000 ₪.  למורי של"ח, המועסקים במועד חתימת ההסכם, והועסקו במקצועות השל"ח  בתקופה מה-1.9.2013 עד 31.8.2015 .

המענק יחושב  באופן יחסי להיקף המשרה במקצועות השל"ח וכן לפי תקופת ההעסקה בה שולם שכרם.

220-902   70-533   OG0-091   300-135   SY0-401   300-115   70-980   1Z0-803   220-902  , C_TFIN52_66   100-105  , ADM-201   EX300   70-461  , CAS-002   2V0-620  , 100-101   1Z0-051   70-462  , 70-246   500-260   350-018   70-243  , LX0-103   9L0-066   c2010-652  , 70-461   70-462   000-080   350-001  , 74-678  , 300-209  , 300-206  , 70-411  , 070-461   642-999   210-260   300-209   70-412  , 200-120  , 1Z0-051   70-417   640-916   100-105  , 9L0-012   220-801   MB6-703   642-732   100-105  , 70-534   70-177   350-030   220-801   70-346   PEGACPBA71V1   74-678   400-051  , 70-533   70-411   70-483   101   HP0-S42   000-089   MB6-703  , 1Z0-803   400-201   642-732   1z0-434  , 1z0-434   AWS-SYSOPS   070-461   MB5-705   MB2-704   350-060   70-532   SY0-401  , 000-106   352-001  , CISSP  ,