על מה תרצו לקרוא היום?

קידום בדרגות

קידום לדרגות 2 – 3
קידום לדרגות 4 – 6
קידום לדרגות 7 – 9
קידום בדרגות לעובד הוראה ללא תעודת הוראה
קידום בדרגות של מורים לא-אקדמאים
קידום בדרגות של סגני מנהלים ראשונים ומנהלים אקדמאיים
קידום בדרגות של סגני מנהלים ראשונים ומנהלים לא אקדמאיים

התנאים לקידום לדרגות 2 - 3 (מורים אקדמאים)

התנאים לקידום לדרגות 2 – 3 הם: השלמת פז"ן (פרק זמן נדרש) של 30 חודשים ו-120 שעות לפיתוח מקצועי.
התנאים לקידום בחצי דרגה (למורים אשר שובצו בדרגות ביניים) הם: השלמת פז"ן של 15 חודשים ו-60 שעות לפיתוח מקצועי.

התנאים לקידום לדרגות 4 - 6 (מורים אקדמאים)

התנאים לקידום לדרגות 4 – 6 הם: השלמת פז"ן (פרק זמן נדרש) של 36 חודשים ו-180 שעות לפיתוח מקצועי.
התנאים לקידום בחצי דרגה (למורים אשר שובצו בדרגות ביניים) הם: השלמת פז"ן של 18 חודשים ו-90 שעות לפיתוח מקצועי.

התנאים לקידום לדרגות 7 - 9 (מורים אקדמאים)

התנאים לקידום לדרגות 7 – 9 הם: השלמת פז"ן (פרק זמן נדרש) של 48 חודשים, 210 שעות לפיתוח מקצועי לפי המתווה לדרגות הגבוהות (שני קורסים של 75 שעות במוסד אקדמי ו- 60 שעות מתוך המתווה לדרגות 2 – 6 ) והערכה מעצבת – הערכה פדגוגית שתוצאותיה לא ישפיעו על הקידום בדרגה.
התנאים לקידום בחצי דרגה למורה שנמצא בדרגת ביניים ( 6.5, 7.5, 8.5) הם: השלמת פז"ן של 24 חודשים , קורס של 75 שעות במוסד אקדמי ועוד קורס של 30 שעות מתוך המתווה לדרגות 2 – 6 והערכה מעצבת – הערכה פדגוגית שתוצאותיה לא ישפיעו על הקידום בדרגה.
עובד הוראה , היוצא לשני חצאי שבתון, יכול ללמוד בשני חצאי השבתון 210 שעות בקורסים מכל המסלולים - לדרגות 2 – 6 ולדרגות 7 – 9.
עובד הוראה, היוצא לשבתון מלא יכול ללמוד 210 שעות בקורסים מכל המסלולים - לדרגות 2 – 6 ולדרגות 7 – 9.

קידום בדרגות של עובד הוראה בעל תואר אקדמי וללא תעודת הוראה או תעודת הסמכה להוראה

עובד הוראה בעל תואר אקדמי וללא תעודת הוראה או תעודת הסמכה להוראה, שצורף להעסקה על פי תנאי אופק חדש, בעל ותק להוראה הנמוך מ-25 שנים, לא יכול להתקדם בדרגות עד שיהיה זכאי לתעודת הוראה או להסמכה להוראה.
עובד הוראה קיים אשר המציא את האישורים על קבלת זכאות לתעודת הוראה – יהיה זכרי לקידום בדרגות ותקופת הפז"ן והשפ"מ, שיוכרו לצורך קידום בדרגה, יחלו ממועד ההעסקה של עובד ההוראה ברפורמה ויאפשרו קידום אחד בלבד.
60 שעות מתוך לימודי תעודת ההוראה יוכרו לשעות לפיתוח מקצועי.
עובד הוראה אקדמאי לא מוסמך (שאין לו תעודת הוראה או הסמכה להוראה) שצורף להעסקה על פי תנאי אופק חדש, בעל ותק בהוראה של 25 שנים ומעלה לא נדרש להשלמת הסמכה להוראה לצורך קידום בדרגות.

קידום בדרגות של עובדים פרא-רפואיים

החל מתשע"ה הלימודים של עובדים פרא-רפואיים לתעודת התאמה להוראה מתקיימים בשנה השנייה לעבודה. לימודים אלו מוכרים ל-60 שעות לאחר קבלת תעודת ההתאמה להוראה. כמו כן ניתן לקבל הכרה ב-60 שעות אשר נלמדו במהלך השנתיים הראשונות.
התנאים לקידום בחצי דרגה (למורים אשר שובצו בדרגות ביניים) הם : השלמת פז"ן של שנתיים ו-150 שעות לימוד לפיתוח מקצועי (לפי המתווה לדרגות 2 – 6) .

קידום בדרגות של מורים לא אקדמאים

עובד הוראה שאינו אקדמאי בעל ותק לשכר של עד 27 שנים (כולל), ננדרש לחתום על טופס התחייבות להשלמת תואר ראשון (סעיף 51 א' להסכם) כדי להצטרף ל"אופק חדש". המורה יקודם רק לאחר שימציא לפקיד כוח אדם בהוראה אישור על סיום לימודיו האקדמיים והשלמת תואר ראשון.
עובד הוראה שאינו אקדמאי, בעל ותק לשכר של 28 שנים ומעלה (אשר לא יילמד לתואר אקדמי), צריך להשלים פז"ן של ארבע שנים באופק חדש ו-300 שעות לימוד לפיתוח מקצועי (לפי המתווה לדרגות 2 – 6). על מנת להתקדם לדרגות 7 – 9 נדרשת גם הערכה מעצבת של המנהל .
התנאים לקידום בחצי דרגה (למורים אשר שובצו בדרגות ביניים) הם : השלמת פז"ן של שנתיים ו-150 שעות לימוד לפיתוח מקצועי (לפי המתווה לדרגות 2 – 6) ולדרגות 7 – 7 נדרשת גם הערכה מעצבת של המנהל.

קידום בדרגות של סגני מנהלים ראשונים ומנהלים - אקדמאים

הקידום בדרגות של סגני מנהלים ראשונים ומנהלים מותנה בתואר אקדמי ובתעודת הוראה/ הסמכה להוראה.
סגני מנהלים ראשונים ומנהלים יקודמו לדרגות ב' – ד' לאחר השלמת פז"ן (פרק זמן נדרש) של שלוש שנים בדרגה הקודמת, 210 שעות לימוד לפיתוח מקצועי במתווה של הסגנים/ מנהלים ותוצאות הערכה חיוביות.
התנאים לקידום בחצי דרגה (לסגני מנהלים ראשונים/מנהלים אשר שובצו בדרגות ביניים) הם: השלמת פז"ן של שנה וחצי ו-100 שעות לימוד לפיתוח מקצועי במתווה של הסגנים/ מנהלים ותוצאות הערכה חיוביות.

קידום בדרגות של סגני מנהלים ראשונים ומנהלים - לא אקדמאים

מנהל או סגן מנהל ראשון שאינו אקדמאי, בעל ותק של עד 27 שנים (כולל), שמועסק בבית ספר בו יושמה הרפורמה מחוייב לחתום על טופס התחייבות להשלמת השכלתו האקדמית, אם ברצונו להמשיך ולהחזיק בתפקידו בבית הספר.
מנהל או סגן מנהל ראשון שאינו אקדמאי, בעל ותק לשכר של 28 שנים ומעלה ייידרש לעבור להעסקה על פי מבנה ההעסקה של "אופק חדש".
התנאים לקידום בדרגות לסגן שאינו אקדמאי עם ותק לשכר של 28 שנים ומעלה (אשר לא יילמד לתואר אקדמאי) הם: פז"ן של 4 שנים, 320 שעות לימוד לפיתוח מקצועי ותוצאות הערכה חיובית.

220-902   70-533   OG0-091   300-135   SY0-401   300-115   70-980   1Z0-803   220-902  , C_TFIN52_66   100-105  , ADM-201   EX300   70-461  , CAS-002   2V0-620  , 100-101   1Z0-051   70-462  , 70-246   500-260   350-018   70-243  , LX0-103   9L0-066   c2010-652  , 70-461   70-462   000-080   350-001  , 74-678  , 300-209  , 300-206  , 70-411  , 070-461   642-999   210-260   300-209   70-412  , 200-120  , 1Z0-051   70-417   640-916   100-105  , 9L0-012   220-801   MB6-703   642-732   100-105  , 70-534   70-177   350-030   220-801   70-346   PEGACPBA71V1   74-678   400-051  , 70-533   70-411   70-483   101   HP0-S42   000-089   MB6-703  , 1Z0-803   400-201   642-732   1z0-434  , 1z0-434   AWS-SYSOPS   070-461   MB5-705   MB2-704   350-060   70-532   SY0-401  , 000-106   352-001  , CISSP  ,