המרת שכר ל"אופק חדש"

המרת שכר – מורה אקדמאי

קביעת דרגה למורה בעל תואר ראשון

קביעת דרגה למורה בעל תואר שני

קביעת דרגה למורה בעל תואר שלישי

המרת שכר – מורה לא-אקדמאי

 

איך מבצעים המרת שכר ל"אופק חדש" ואיך קובעים דרגה ב"אופק חדש" ?

הבהרה  : דרגתו של מורה ב"אופק חדש" נקבעת על פי נתוני שכרו בתלוש חודש מרץ,טרם הכניסה ל"אופק חדש", פרט למקרים חריגים, כגון: מורה שהיה בשנת שבתון או בחל"ת.

כיצד מבצעים המרת שכר למורה אקדמאי?

נוסחת המרת השכר ל"אופק חדש" מופיעה בסעיף 44 בהסכם "אופק חדש" ועיקרה הוא:

לוקחים את רכיבי השכר להמרה מה"עולם הישן" – מתלוש שכר של חודש מרץ בשנה שקדמה לכניסת המורה לרפורמה ומחברים את הסכומים.

הרכיבים להמרה הם: שכר משולב, תוספת 87', תוספת 94', תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011 (למצטרפים מתשע"ב ואילך) גמולי השתלמות (כולל כפל תואר), תוספת פיצול , תוספת הכשרה ותוספת שכר מינימום(אם ניתנו)  ומחשבים נתונים אלו על בסיס  משרה מלאה, גם  אם בפועל עבד  המורה פחות ממשרה מלאה .

מכפילים את סכום רכיבי השכר ב"מקדם המרה*" .

*"מקדם ההמרה"  – שיעור התוספת האחוזית לשכר, שמקבל המורה בגין הצטרפותו ל"אופק חדש".

להלן פרוט מקדמי ההמרה על פי מעמד (סטטוס) המורה :

מעמד (סטטוס ) המורה יסודי חטיבת ביניים
מורה מקצועי/ת 17% 27%
מחנך 20% 30%
מורה אם מקצועית 24% 34%
מורה אם ומחנכת 27% 37%

 חזרה לתוכן העניינים


איך קובעים את הדרגה?

למורה בעל תואר ראשון

בטבלת המרה – מורים בעלי תואר ראשון – ינואר 2012 בשורת הוותק (ה"וותק" – בהוראה+ ותק בצה"ל  עפ"י  שנים –כפי שכתוב בתלוש השכר בחודש מרץ בשנה  הקודמת לשנת  הכניסה ל"אופק חדש"), מוצאים את המשבצת בה נמצא הסכום  השווה לתוצאת החישוב (סכום רכיבי השכר המוכפל במקדם ההמרה) או הסכום הקרוב כלפי מעלה לתוצאת החישוב .

הדרגה המתקבלת  באותה עמודה בשורה העליונה (בה מפורטות הדרגות) – זוהי דרגתו של המורה באופק חדש.

חזרה לתוכן העניינים

למורה בעל תואר שני

לאחר שנקבעת הדרגה , בטבלת המרה – מורים בעלי תואר ראשון – ינואר 2012 , משבצים את אותה הדרגה בטבלת המרה – מורים בעלי תואר שני – ינואר 2012 הסכומים בטבלה זו גבוהים  ב 5%  מטבלת מורים עם תואר B.A.

חזרה לתוכן העניינים

למורה בעל תואר שלישי (דוקטור)

לאחר שנקבעת הדרגה על פי  טבלת המרה – מורים בעלי תואר שני – ינואר 2012, מוסיפים רכיב שכר בשיעור של  5% על השכר המשולב  כתוספת לתואר דוקטור.

חזרה לתוכן העניינים

כיצד מבצעים המרת שכר וקובעים דרגה למורה לא אקדמאי ?

תהליך קביעת הדרגה למורה שאינו אקדמאי זהה לזה של מורה אקדמאי.

מקדם ההמרה  של מורים לא אקדמאים הוא 80% ממקדם ההמרה של מורים אקדמאים.

להלן פרוט מקדמי ההמרה על פי מעמד (סטטוס) המורה:

מעמד (סטטוס) המורה יסודי חטיבת ביניים
מורה רגיל/ה 13.6% 21.6%
מחנך 16% 24%
מורה אם 19.2% 27.2%
מורה אם ומחנכת 21.6% 29.6%

מורים לא-אקדמאים משובצים בטבלת המרה – מורים בכירים – ינואר 2012 או  בטבלת המרה- מורים מוסמכים- ינואר 2012 או  בטבלת המרה – מורים בלתי מוסמכים – ינואר 2012 בהתאם לסיווג שלהם.

חזרה לתוכן העניינים

רוצים לשתף עם חבריכם?
כדאי לקרוא גם את:
מה מעניין את החברים שלך?‬
הגיבו בפייסבוק: