על מה תרצו לקרוא היום?

מנהלים וסגני מנהלים

קביעת רמת במורכבות של מוסדות חינוך
מבנה שבוע עבודה של מנהלים
אופן היישום של הסכם המורכבות בעת המעבר
מבנה שבוע עבודה של סגני מנהלים ראשונים
מעבר סגן ראשון לטבלת השכר עם מודל המורכבות החדש
מבנה שבוע העבודה של סגנים שניים ואילך


מובאים בפניכם עיקרי הסכם המורכבות שנחתם ב-4.3.15, המתייחס לשינוי מודל המורכבות והמשתמע מזה.

הסכם זה אינו הסכם שכר. כמו כן , אין בהסכם זה לשנות את הקיים עד כה (למעט עניין המורכבות) כגון מינוי סגנים ראשונים.

קביעת רמת המורכבות של בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים

מספר כיתות מתוקננות (לאחר חישוב סופי על פי כל הפרמטרים) רמת מורכבות
עד 6 (כולל) 1
מעל 6 ועד 9 (כולל) 2
מעל 9 ועד 12 (כולל) 3
מעל 12 ועד 14 (כולל) 4
מעל 14 ועד 17 (כולל) 5
מעל 17 ועד 20 (כולל) 6
מעל 20 ועד 24 (כולל) 7
מעל 24 8

כיתות "מתוקננות" אינן כיתות "תקניות"

  • בכל מקרה רמת המורכבות של בית ספר לחינוך מיוחד לא תרד מ-3
  • מספר הכיתות לצורך קביעת המורכבות כולל את כיתות גן בחט"צ
מקדמים לחישוב המורכבות בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים –
כיתת גן (חט"צ)/ כיתה רגילה א – ו – 1
כיתה רגילה ז – ט (בבי"ס יסודי ובחט"ב – חינוך רגיל) – 1.1
כיתת חינוך מיוחד בבי"ס יסודי רגיל – 2
כיתת חינוך מיוחד בחט"ב רגילה – 2.2
כיתת חינוך מיוחד בבי"ס לחינוך מיוחד – 2 / 2.2 / 2.4 לפי סוג הלקות:
סוג הלקות קוד במשרד החינוך מקדם חישוב המורכבות לכל כיתה
אוטיזם 21 2.4
הפרעות נפשיות קשות (חולי נפש) 28 2.4
פיגור קל רב- בעייתי 16 2.2
פיגור בינוני רב- בעייתי 15 2.2
פיגור בינוני מורכב 26 2.2
פיגור קשה/עמוק/סיעודיים 24 2.2
משותקי מוחין ובעלי נכויותקשות רב בעייתיים 19 2.2
חרשים /כבדי שמיעה רב-בעייתיים 11 2.2
עיוורים/לקויי ראיה רב-בעייתיים 12 2.2
לקויות אחרות 2


בית ספר שבו יותר משלב חינוך אחד / מוסד רפואי– 1.05

קביעת רמת המורכבות במרכזי מתי"א

מדד ניהול מוסד לפי מס' כיתות מתוקננות רמת המורכבות
עד 240 (כולל) 1
מעל 240 ועד 480 (כולל) 2
מעל 480 ועד 720 (כולל) 3
מעל 720 ועד 960 (כולל) 4
מעל 960 ועד 1200 (כולל) 5
מעל 1200 6
הנוסחה לחישוב מספר הכיתות המתוקננות במתי"א:
מספר הכיתות התקניות שהמתי"א נותנת להן שירות X {1 + (מס' הרשויות שהמתי"א נותנת להן שירות – 1)X0.05}
קביעת רמת המורכבות במרכז טיפולי ללקויי שמיעה
מספר שעות התקן של המרכז הטיפולי ללקויי שמיעה רמת המורכבות
עד 240 (כולל) 2
מעל 750 שעות ועד 1750 שעות 3
מעל 1750 שעות ועד 2750 שעות 4
מעל 2750 שעות 5

רמת המורכבות במרכז טיפולי אשר אינו מרכז טיפולי ללקויי שמיעה תהיה 3

קביעת רמת המורכבות במרכז פסג"ה
מספר עובדי הוראה אותם משרת המרכז רמת המורכבות
עד 500 (כולל) 1
מעל 500 ועד 1000 2
מעל 1000 ועד 1750 3
מעל 1750 ועד 2500 4
מעל 2500 ועד 3500 5
מעל 3500 6

מרכז הדרכה קטן (מרכז שיש בו מנהל בלבד) – רמת המורכבות תהיה 2
מרכז הדרכה גדול (מרכז שיש בו מנהל וסגן מנהל) – רמת המורכבות תהיה 5

קביעת רמת המורכבות באשכולות פיס עצמאיים
מס' שעות התקן של האשכול רמת המורכבות
עד 140 שעות (כולל) 4
מעל 140 שעות ועד 280 שעות 5
מעל 280 שעות 6

באשכולות פיס הצמודים לחטיבת הביניים (בעלי סמל מוסד שהינו זהה לסמל המוסד של חטיבת הביניים) רמת המורכבות של אשכול הפיס תהיה על פי רמת המורכבות של חטיבת הביניים.

מבנה שבוע העבודה של מנהלים בבי"ס יסודי ובחט"ב

משרת המנהלים כוללת 40 שעות המחולקות לשעות הוראה פרונטאליות ולשעות ניהול
בהתאם לרמת המורכבות של ביה"ס כמפורט להלן:

רמת מורכבות בית הספר שעות הוראה פרונטאליות שבועיות
1 9
2 9
3 9
4 8
5 8
6 7
7 7
8 6

מעבר לטבלת השכר החדשה של המנהלים

מנהלים חדשים - מנהלים שמונו לתפקידם לאחר ה-1.3.14
מנהלים חדשים אשר ימונו לתפקיד לאחר מועד יישום הסכם המורכבות יעברו לטבלת השכר החדשה באופן הבא:

  • אם היו מורים טרם התחילו לנהל יקבלו תוספת של 10% לשכרם כמורים ואז ישובצו כמנהלים על פי רמת המורכבות של בית הספר, לפי הטבלה החדשה.
  • אם היו סגנים ראשונים טרם הניהול, יקבלו תוספת של 5% לשכרם כסגנים ואז ישובצו על פי רמת המורכבות של בית הספר, לפי הטבלה החדשה.

מנהלים קיימים – מנהלים שכיהנו בתפקידם לפני ה-1.3.14

אופן יישום ההסכם בעת המעבר
מצב א - מנהל אשר קיבל שכר נמוך מהמורכבות החדשה (הן בשל המעבר והן בשל שינוי בטבלת השכר) יקבל הפרשים בהתאם לנתוני בית הספר ועל פי המורכבות החדשה כפי שהיא מוצגת בטבלת השכר החדשה, רטרואקטיבית מיום 1.3.2014

מצב ב - מנהל אשר קיבל שכר גבוה למרות שמורכבות בית הספר נמוכה (בשל ההקפאה), תעשה לו שמירת שכר מתקזזת על פי מנגנון המפורט בהסכם (שמירה זו לא תתקזז בעת עליה בדרגה אלא רק בשל עליה במורכבות). הקיזוז יהיה בגובה של 30% מהפער בין רמות המורכבות. שמירת השכר לא תתקזז עם העלייה בדרגה.

בהמשך - רמת המורכבות של בתי הספר נקבעת על פי נתוני חודש מאי בשנה הקודמת. לדוגמא – רמת המורכבות של שנת הלימודים תשע"ו תקבע לפי חודש מאי בשנת תשע"ה.

מבנה שבוע העבודה של סגני מנהלים בבי"ס יסודי ובחט"ב

משרת הסגנים כוללת 40 שעות שבועיות המחולקות לשעות הוראה פרונטאליות ולשעות ניהול בהתאם לרמת המורכבות של ביה"ס כמפורט להלן:

בבי"ס יסודי
רמת מורכבות בית הספר שעות הוראה פרונטאליות שבועיות
1 21
2 21
3 21
4 21
5 20
6 20
7 19
8 18
בחט"ב
רמת מורכבות בית הספר שעות הוראה פרונטאליות שבועיות
1 11
2 11
3 11
4 11
5 11
6 11
7 9
8 9
בבי"ס לחינוך מיוחד רב – שלבי
רמת מורכבות בית הספר שעות הוראה פרונטאליות שבועיות
3 15
4 15
5 14
6 14
7 13
8 13
בחווה חקלאית או במרכז ימי הנותנים שירות לתלמידים מחטיבת ביניים ולתלמידים מבתי ספר יסודיים
רמת מורכבות בית הספר שעות הוראה פרונטאליות שבועיות
1 16
2 16
3 16
4 16
5 15
6 15
7 14
8 13

מעבר לטבלת השכר החדשה של סגני המנהלים
סגני מנהלים שעובדים באופק חדש עם טבלת המורכבות הישנה יעברו לטבלת המורכבות החדשה באופן הבא:
תחושב רמת המורכבות החדשה של בית הספר לפי נתוני הכיתות.
סגן המנהל ישובץ עם הדרגה שלו בטבלת השכר בשורת רמת המורכבות החדשה.

מבנה שבוע העבודה של סגנים שניים ואילך

מבנה שבוע העבודה של סגן שני ואילך בבית ספר יסודי ובחטיבת ביניים יהיה כשל מורה
אקדמאי בבית הספר בו הנו מכהן. בשעות הפרטניות יעסוק הסגן בעבודה הנובעת מתפקידו כסגן.

שינוי שכר סגן ראשון/ מנהל כתוצאה משינוי רמת המורכבות של המוסד

במקרה של עליה או ירידה ברמת המורכבות של המוסד, הסגן/ המנהל זכאי לשכר הטבלאי הקובע ברמת המורכבות החדשה

מנהל אשר כיהן בתפקיד במשך שמונה שנים רצופות לפחות יהיה זכאי מדי שנה לשכר הטבלאי הגבוה מבין השניים:

  1. השכר על פי רמת המורכבות של המוסד
  2. השכר המחושב על פי ממוצע מדרג של 4 השנים האחרונות של המוסד