על מה תרצו לקרוא היום?

מדריכים באופק חדש

 

תנאי הסף להעסקה של מדריכים נותרו כפי שהיו ערב החתימה על ההסכם:

  • הוראה בפועל בהיקף של שליש משרה לפחות
  • יום הדרכה מהווה 16.67% משרה (1/6 משרה)
  • מינוי להדרכה לשנה

 

שכר מדריכים ב"אופק חדש"

שכרו של המורה בגין שעות הדרכה יהיה לפי אופק חדש בתוספת גמול הדרכה, שתחושב לפי השכר המשולב למשרה מלאה.

כל קידום בדרגה של עובד הוראה ב"אופק חדש", יקדם את שכרו גם בתפקיד ההדרכה.

 

שיעור גמול ההדרכה:

העסקה בחצי יום הדרכה (8.33% משרה) – 3%

נקבעה מסגרת חדשה של חצי יום הדרכה שתבוצע באותו מוסד חינוכי בו יועסק עובד ההוראה בתפקיד ההדרכה.

העסקה ביום הדרכה (16.67% משרה) – 6%

העסקה בשני ימי הדרכה (33.33%) – 15%

העסקה בשלושה ימי הדרכה (50%) – 17.5%

העסקה בשלושה ימי הדרכה (66.67%) – 20%

 

שכר מדריכים ב"עוז לתמורה" ובמכללות

מורה המלמד רק בחטיבה העליונה ומקבל שכרו לפי רפורמת "עוז לתמורה", שכרו יחושב לפי "עוז לתמורה" ומורה המלמד רק במכללה להכשרת עובדי הוראה, שכרו יחושב לפי שכר עובדי הוראה במכללות.

 

מדריך שעובד כמורה הן ב"אופק חדש" והן ב"עוז לתמורה", שכרו כמדריך יחושב לפי "אופק חדש".

 

התגמול על תפקיד ההדרכה הוא פנסיוני בהתאם לכללים – עבודה במהלך שנתיים אחרונות לפני הפרישה. החישוב הוא לפי הגמול בשנה האחרונה. התגמול מוכר לצורכי הפרשות לקרן ההשתלמות.

 

220-902   70-533   OG0-091   300-135   SY0-401   300-115   70-980   1Z0-803   220-902  , C_TFIN52_66   100-105  , ADM-201   EX300   70-461  , CAS-002   2V0-620  , 100-101   1Z0-051   70-462  , 70-246   500-260   350-018   70-243  , LX0-103   9L0-066   c2010-652  , 70-461   70-462   000-080   350-001  , 74-678  , 300-209  , 300-206  , 70-411  , 070-461   642-999   210-260   300-209   70-412  , 200-120  , 1Z0-051   70-417   640-916   100-105  , 9L0-012   220-801   MB6-703   642-732   100-105  , 70-534   70-177   350-030   220-801   70-346   PEGACPBA71V1   74-678   400-051  , 70-533   70-411   70-483   101   HP0-S42   000-089   MB6-703  , 1Z0-803   400-201   642-732   1z0-434  , 1z0-434   AWS-SYSOPS   070-461   MB5-705   MB2-704   350-060   70-532   SY0-401  , 000-106   352-001  , CISSP  ,