תוכן העניינים:

גננות ב"אופק חדש"

 

הצטרפות לאופק חדש   

המרת שכר של מנהלת גן וגננת בגן שאינו גן חט"צ

המרת שכר לגננת לא-אקדמאית   

גמול ניהול למנהלת גן  

המרת שכר למנהלת אשכול גנים

 המרת שכר של גננות חט"צ

המרת שכר של גננות שילוב

שעות העבודה של גננות בגן  (לא במסגרת חט"צ)

שעות העבודה של גננות בגן יוח"א

שעות העבודה של גננות בגן  חינוך מיוחד  

שעות עבודה של מנהלות אשכולות גנים

שעות העבודה של גננות בחט"צ

שעות העבודה של גננות שילוב/ עובדות פרא-רפואיות  באופק חדש

פיתוח מקצועי של גננות ב"אופק חדש"

 

הצטרפות ל"אופק חדש"

גננת קיימת אקדמאית (לפי הגדרת משרד החינוך)   ב"גן עצמאי"  תצטרף ל"אופק חדש" כאשר הגן בו היא עובדת  יצטרף ל"אופק חדש".

עד תשע"ב – גננת שעבדה במסגרת אופק חדש ועברה לגן שלא באופק חדש, יצאה ממסגרת ההעסקה של אופק חדש כל עוד הגן לא עבר לאופק חדש.

מתשע"ב ואילך – גננת שנמצאת באופק חדש ועוברת לעבוד בגן שאינו באופק חדש, תמשיך להשתכר לפי תנאי אופק חדש והיקף משרתה יהיה כדלהלן –

מס' שעות העבודה עם ילדי הגן לפי השעות טרם אופק חדש לחלק לבסיס המשרה של גננת באופק חדש

גננת קיימת לא אקדמאית (לפי הגדרת משרד החינוך)  עם ותק לשכר של  עד 27 שנים (כולל) תצטרף ל"אופק חדש"  אם היא מלמדת בגן אשר נכלל באופק חדש ומתחייבת להשלמת תואר ראשון  תוך ארבע שנים ממועד הצטרפותה לאופק חדש (סעיף 51 א').

גננת שלא תתחייב ללימודים לתואר ראשון, תמשיך ללמד בגן שנכנס ל"אופק חדש" ותעבוד משעה 7:55 עד 14:00 (כמו גננות שמצטרפות ל"אופק חדש"), אך שכרה ישולם על פי כללי ה"עולם הישן" ותקבל תוספת שכר על תוספת שעות העבודה.

גננת קיימת לא אקדמאית עם ותק לשכר של  28 שנים ומעלה תצטרף ל"אופק חדש"  אם  תלמד  בגן אשר נכלל ב"אופק חדש", ללא התניה של השלמת תואר ראשון (סעיף 51 ב').

חזרה לתוכן העניינים


המרת שכר לגננות המצטרפות ל"אופק חדש"

המרת שכר של מנהלת גן וגננת בגן שאינו גן בחטיבה צעירה כולל גני יוח"א וגני חינוך מיוחד

נוסחת המרת השכר ל"אופק חדש" מופיעה בסעיף 44 בהסכם "אופק חדש" ועיקרה הוא:

לוקחים את רכיבי השכר להמרה מה"עולם הישן" – מתלוש שכר של חודש מרץ בשנה שקדמה לכניסת המורה לרפורמה ומחברים את הסכומים.

הרכיבים להמרה הם: שכר משולב, תוספת 87', תוספת 94', תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011 (למצטרפים מתשע"ב ואילך) גמולי השתלמות (כולל כפל תואר), תוספת פיצול , תוספת הכשרה ותוספת שכר מינימום (אם ניתנו)  ומחשבים נתונים אלו על בסיס  משרה מלאה, גם  אם בפועל עבד  פחות ממשרה מלאה .

מכפילים את סכום רכיבי השכר ב"מקדם המרה*" -  16% (1.16)

*"מקדם ההמרה"  – שיעור התוספת האחוזית לשכר, שמקבלת הגננת בגין הצטרפותו ל"אופק חדש".

חזרה לתוכן העניינים

איך קובעים את הדרגה?

לגננת בעלת תואר ראשון

בטבלת המרה – מורים בעלי תואר ראשון – ינואר 2012 בשורת הוותק (ה"וותק" – בהוראה+ותק בצה"ל עפ"י שנים –כפי שכתוב בתלוש השכר בחודש מרץ בשנה  הקודמת לשנת  הכניסה ל"אופק חדש"), מוצאים את המשבצת בה נמצא  הסכום השווה לתוצאת החישוב (סכום רכיבי השכר המוכפל במקדם ההמרה) או הסכום הקרוב כלפי מעלה לתוצאת החישוב .

הדרגה המתקבלת  באותה עמודה בשורה העליונה (בה מפורטות הדרגות) – זוהי דרגתה של הגננת ב"אופק חדש" .

 לגננת בעלת  תואר שני

לאחר שנקבעת הדרגה , משבצים את אותה הדרגה בטבלת המרה – מורים בעלי תואר שני – ינואר 2012 . הסכומים בטבלה זו גבוהים  ב 5%  מטבלת מורים עם תואר B.A.

 לגננת בעלת תואר שלישי (דוקטור)

לאחר שנקבעת הדרגה על פי  טבלת המרה – מורים בעלי תואר שני – ינואר  2012 מוסיפים רכיב שכר בשיעור של  5% על השכר המשולב  כתוספת לתואר דוקטור.

 חזרה לתוכן העניינים

המרת שכר וקביעת דרגה לגננת לא אקדמאית

תהליך קביעת הדרגה לגננת שאינה אקדמאית זהה לזה של גננת אקדמאית.

מקדם ההמרה  של גננות  לא אקדמאיות הוא 14.4%90% ממקדם ההמרה של גננות אקדמאיות.

 גננות לא-אקדמאיות משובצות או בטבלת המרה – מורים בכירים – ינואר 2012 או  בטבלת המרה- מורים מוסמכים- ינואר 2012 או  בטבלת המרה – מורים בלתי מוסמכים – ינואר 2012

 חזרה לתוכן העניינים

גמול ניהול למנהלות גן (כולל גננות בגנים צמודים)

(1) שיעורי גמול הניהול של מנהלות גן (כולל גננות בגנים צמודים)  ישונו ברפורמה ויהיו כדלהלן:

גננת קיימת

 

גננת חדשה

שיעור הגמול

 

בעלת ותק בניהול של עד 5 שנים (כולל)

בדרגה 1 עד 2

17%

בעלת ותק בניהול של 6 עד 10 שנים (כולל)

בדרגה 3 עד 4

20%

בעלת ותק בניהול מעל 10 שנים

בדרגה 5 עד 9

21%

(2) יתר הכללים בעניין גמול ניהול, לרבות כללי הזכאות לגמול, ימשיכו לחול ללא שינוי .

גננת מנהלת גן שיש לה גמול ניהול נגרר ומפסיקה להיות מנהלת גן במעבר ל"אופק חדש",

הזכאית, בחודש הקובע, לתשלום גמול ניהול נגרר או גמול ייעוץ נגרר בשכרה, תהיה זכאית, גם בהעסקה בתנאי הרפורמה, לגמול ניהול נגרר או לגמול ייעוץ נגרר (לפי העניין), המחושבים כדלהלן:

(1)      הסכום השיקלי של הגמול הנגרר יוכפל במקדם ההמרה של המורה הקיים (Y);

(2)      הסכום המתקבל בסעיף-קטן (א) יומר לתוספת אחוזית, כשיעור משכרו המשולב החדש של המורה, בהתאם לחלקיות משרתו  בחודש הקובע.

חזרה לתוכן העניינים

 

  המרת שכר וקביעת דרגה למנהלת אשכול גנים

תהליך קביעת הדרגה לגננת מנהלת אשכול גנים זהה לזה של גננת אקדמאית.

מקדם ההמרה  של מנהלת אשכולות הוא 26%.

לאחר ההמרה מנהלת אשכולות גנים מקבלת גמול ניהול בשיעור של 13% מהשכר המשולב.

 גננות באשכול גנים זכאיות לגמול חינוך כיתה.

חזרה לתוכן העניינים

 

 המרת שכר של גננות חט"צ

כללי ההמרה של גננות חט"צ הם כמו כללי ההמרה של מורים בבי"ס יסודי.

המרת שכר של גננות שילוב ועובדות פרא-רפואיות

כללי ההמרה של גננות שילוב ועובדות פרא-רפואיות הם כמו כללי ההמרה של מורים בבי"ס יסודי.

 חזרה לתוכן העניינים

שעות העבודה של גננות בגן   (לא במסגרת חט"צ)

מנהלת גן ב"אופק חדש" עובדת בימים א'-ה' מ-7:55 עד  14:00 וביום ו' מ-7:55 עד 12:45 (בסיס משרה של מנהלת גן הוא  30.4 שעות שבועיות)

גננת אם זכאית להפחתה של  יום בשבועיים (יום חופשי נוסף אחת לשבועיים). גננת שלא תממש הפחתה בשעות העבודה – תקבל תוספת של 10%.

גננת מגיל 50 עד גיל 55 יכולה זכאית  להפחתת שעתיים מבסיס המשרה שלה.

גננת ותיקה מגיל 55 ומעלה זכאית להפחתת ארבע שעות מבסיס המשרה שלה

גננות, הזכאיות לשעות גיל, תוכלנה לממש את זכותן להפחתת שעות גיל בדרכים שהיו נהוגות עד כה.

גננת משלימה עובדת בימים א'-ה' מ-7:55 עד  14:00 וביום ו' מ-7:55 עד 12:45 .

גננת משלימה, העובדת 5 ימים בשבוע, תמשיך לקבל 90% מהשכר בגין העסקה במשרה מלאה   (בסיס משרה של גננת משלימה הוא  33.8 שעות שבועיות).

על גננת משלימה, המועסקת בחלקיות משרה, ימשיכו לחול הכללים הקיימים בעניין חישוב שכרה והיקף משרתה.

הכללים לגבי שבוע העבודה של גננות אם וגננות עם שעות גיל חלים גם על גננות משלימות.

 חזרה לתוכן העניינים

שעות העבודה של גננות בגן  יוח"א

מנהלת גן יוח"א ב"אופק חדש" עובדת 3 ימים מלאים (מתוך הימים א'-ה') מ-7:55 עד  16:00 וביום ו' מ-7:55 עד 12:05 (בסיס משרה של מנהלת גן הוא  30.4 שעות שבועיות)

גננת אם  תקבל תוספת של 10% להיקף משרתה ולא תפחית שעות עבודה.

גננת מגיל 50 עד גיל 55 תקבל תוספת של 6% להיקף משרתה ולא תפחית שעות עבודה.

גננת קיימת מגיל 55 ומעלה תקבל תוספת של 12% להיקף משרתה  ולא תפחית שעות עבודה.

גננת משלימה   עובדת ארבעה ימים מלאים (מהימים א'-ה') מ-7:55 עד  16:00.

 בסיס משרתה של גננת משלימה הוא  33.8 שעות שבועיות.

הכללים לגבי התוספת להיקף המשרה של גננות אם וגננות עם שעות גיל ביוח"א חלים גם על גננות משלימות.

 חזרה לתוכן העניינים

שעות העבודה של גננות בגן  חינוך מיוחד 

מנהלת גן חינוך מיוחד ב"אופק חדש" עובדת חמישה ימים  - בימים א'-ה מ-7:55 עד   14:30  (6.58 שעות ליום)  וביום ו' מ-7:55 עד 12:45 (6.08 שעות לתשלום). בסיס המשרה של מנהלת גן הוא  30.4 שעות שבועיות.

גננת אם  תקבל תוספת של 10% להיקף משרתה .

בסיס המשרה של מנהלת גן מגיל 50 עד גיל 55 הוא  28.4 שעות שבועיות.

בסיס המשרה של מנהלת גן קיימת מגיל 55 ומעלה הוא 26.4 שעות שבועיות.

גננת משלימה   יכולה לעבוד חמישה ימים  - בימים א'-ה מ-7:55 עד   14:30  (6.58 שעות ליום)  וביום ו' מ-7:55 עד 12:45 (6.08 שעות לתשלום).

בסיס המשרה של גננת משלימה הוא  33.8 שעות שבועיות.

 בסיס המשרה של גננת משלימה מגיל 50 עד גיל 55 הוא  31.8 שעות שבועיות.

בסיס המשרה של גננת משלימה קיימת מגיל 55 ומעלה הוא 29.8 שעות שבועיות.

הכללים לגבי התוספת להיקף המשרה של גננות אם חלה גם על גננות משלימות.

שעות פעילות גן

גננת המועסקת בתנאי אופק חדש, תהיה זכאית לתשלום תמורה עבור ביצוע פעילויות גן בשיעור של 125% כפול ערך שעה.

שעות פעילות גן יוקצו  לגננות בהתאם לצרכי הגן, ולא יותר מ-18 שעות בכל מחצית שנת לימודים.

פעילויות גן כוללות:

  • ישיבות צוות
  • אסיפת הורים וילדים פרטנית
  • פעילות לאחר שעות הגן

ביצוע שעות פעילות גן יהיה בהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י הגננת בתחילת כל מחצית של שנת לימודים ושתאושר על ידי המפקחת על הגן.

גננת המבצעת פעילות גן ביום החופשי שלה, תהא זכאית לתמורה בשיעור 125% כפול ערך שעה.

תשלום התמורה עבור ביצוע שעות פעילות גן מותנה בדיווח הגננת על ביצוע השעות ובאישור המפקחת על הגן לתוכנית העבודה בשעות פעילות הגן.

 חזרה לתוכן העניינים

חגיגות בגן

הלימודים בגן, יסתיימו בשעה הרגילה, גם בימים בהן מתקיימות מסיבות, פרט למסיבת פורים בבוקר (ללא הורים). ביום זה יסתיימו  הלימודים בשעה 12:00

בגנים שאינם באופק חדש, ההסכמים הישנים תקפים.

 שעות עבודה של מנהלות אשכולות גנים (כולל מנהלות אשכולות גנים בחינוך המיוחד)

מנהלות אשכולות גנים יועסקו במשרה מלאה בת 34 שעות שבועיות.

לא תתאפשר העסקת מנהלות אשכולות גנים בחלקיות משרה והן לא תוכלנה לעבוד גם בתפקידי הדרכה באשכול מעבר לניהול האשכול.

שבוע העבודה של מנהלות אשכולות גנים יהיה כדלהלן –

מספר גנים באשכול

שעות פרונטאליות

ו/ או שעות הדרכה/ העשרה עם ילדי הגן

שעות לניהול האשכול

סה"כ

4

26

8

34

5

24

10

34

6

22

12

34

7

20

14

34

8

18

16

34

9

16

18

34

10

14

20

34

שעות העבודה של גננות בחט"צ

גננות בחט"צ עובדות לפי מבנה שבוע העבודה  של מורים בבי"ס יסודי  באופק חדש:

26 שעות פרונטאליות, 5 שעות פרטניות ו-5 שעות שהייה למשרה מלאה.

כלל ילדי הגן ילמדו בימים א' – ה' עד שעה 14:00 וביום ו' עד 12:45.

הכללים לגבי גננת-אם בחט"צ  זהים לתנאים של מורה-אם בבי"ס יסודי  -גננת אם זכאית להפחתת  שעות (אם היא עובדת בהיקף כולל של 79% משרה ומעלה ) על-פי טבלאות מבנה שבוע העבודה של מורות אם בבי"ס יסודי.

גננת חט"צ מגיל 50 ומעלה זכאית להפחתה של 2 שעות משעות הפרונטאליות וגננת מגיל  55 ומעלה זכאית להפחתה של  3 שעות מהשעות הפרונטאליות ושעה אחת מהשעות הפרטניות בהיקפי משרה גבוהים. בהיקפי משרה נמוכים יותר ישנה הפחתה יחסית לפי טבלת מבנה שבוע העבודה של מורים בבי"ס יסודי.

 חזרה לתוכן העניינים

שעות העבודה של גננות שילוב/ עובדות פרא-רפואיות  באופק חדש

גננות שילוב/ עובדות פרא-רפואיות משובצות במתי"אות ולא בגני הילדים ומועסקות כמו מורות שילוב. זמן הנסיעות במעבר מבית ספר לבית ספר או מגן לגן הוא  על חשבון שעות השהייה ולא מוריד מכמות השעות הפרונטאליות והפרטניות שעליהן לבצע.

פיתוח מקצועי של גננות ב"אופק חדש"

גננות חדשות בשנה שלאחר ההתמחות בהוראה, ילמדו בקורס להתפתחות המקצועית במכללות לחינוך, בהיקף של 60 שעות, הכולל 40 שעות קורס לגננות מתחילות ו-20 שעות לצורך ליווי אישי ע"י גננת מלווה.

גננות, המצטרפות ל"אופק חדש" ילמדו בקורס בהיקף של 60 שעות כדלקמן:

  • תכנית לפיתוח מקצועי בהיקף של 30 שעות
  • תוכנית לפיתוח מקצועי לגננות מצטרפות חדשות ל"אופק חדש" בהיקף של 30 שעות, שנועדה לאפשר לגננות כניסה והטמעה של אופק חדש כתהליך התחדשות בגן.
  • גננות ב"אופק חדש" ילמדו 60 שעות בהתאם למדיניות האגף לחינוך קדם יסודי.

גננות המתקדמות לדרגות 2 -3, נדרשות ללמוד  120 שעות לקידום בדרגה.

גננות, המתקדמות לדרגות 4 – 6, נדרשות ללמוד 180 שעות לקידום בדרגה.

גננות המתקדמות לדרגות 7 – 9, נדרשות ללמוד החל מתשע"ג במתווה לדרגות הגבוהות בהיקף של 210 שעות הכולל שני קורסים של 75 שעות (150 שעות), המיועדים לגננות בדרגות הגבוהות

ו-60 מתוך המתווה לדרגות 2 – 6.

המפקחות על גני הילדים במחוזות יתוו את תהליכי הפיתוח המקצועי של הגננות.

המתווה לפיתוח מקצועי של גננות חט"צ יהיה כשל מורות ב"אופק חדש" בתיאום עם מנהל/ת בית הספר והמפקח/ת.

חזרה לתוכן העניינים

רוצים לשתף עם חבריכם?
כדאי לקרוא גם את:
מה מעניין את החברים שלך?‬
הגיבו בפייסבוק: