לחצו על כל שאלה על מנת לקרוא את התשובה.


 1. מורה אם מבקשת לעבוד מאה אחוז משרה. המנהלת מאשרת רק תשעים אחוז משרה. האם הדבר חוקי?

  אין שינוי בהסכם לגבי שינוי שיעור משרת עובד ההוראה. לפי המתווה, מסגרת ההעסקה ושיעור המשרה הינה לפי תקציב שעות בית הספר והתחייבות משרד החינוך למסגרת העסקה, כפי שנקבעה בהסכמים קודמים טרם הרפורמה.

 2. האם שעות ניהול כיתה נכללות בשעות הפרטניות?

  שעתיים מתוך השעות הפרטניות יוקצו לניהול כיתה, שעות אלו ישובצו במערכת השיעורים של המורה.

 3. מורה עובד בבית ספר יסודי במשרה, שחלקה ממומן ע"י משרד החינוך וחלקה ע"י המועצה המקומית. בית הספר הצטרף ל"אופק חדש". האם כל שעות עבודתו ייכללו במסגרת "אופק חדש"?

  רק השעות, בהן עובדים מטעם משרד החינוך, נכנסות ל"אופק חדש".

 4. מורה, שעובד בבית ספר שהצטרף לאופק חדש, לומד באוניברסיטה לתואר ומבקש לקבל מענק שעות. האם הדבר אפשרי?

  לא.
  החל בשנת הלימודים תשס"ט, עובדי הוראה המועסקים בתנאי הרפורמה,לא יוכלו לבחור בהפחתת שעות. מורים כאמור יוכלו לקבל החזרי שכר לימוד בלבד, על פי הכללים הקיימים כיום וכפי שיהיו מעת לעת.

 5. מגיע לי החזר שעות נוספות משנה שעברה ועדין לא קיבלתי. בית הספר הצטרף לפני שנה ל"אופק חדש".

  כל המורים אמורים היו לקבל החזר שעות נוספות לפי דיווח מנהל בית הספר. במידה ולא קיבלת, עליך לבדוק אם המנהל דיווח על עבודתך ובהתאם לפנות למחלקת כ"א בלשכה המחוזית.

 6. כיצד מחושבת תוספת אם למורה העובדת חצי משרה בבית ספר ב"אופק" ושאר משרתה בבית ספר שאינו ב"אופק"? איך ומהיכן יורדות שעות האם המגיעות לה?

  בבית ספר ב"אופק חדש" ישנה הפחתה משעות שהייה יחסית לחלקיות המשרה. בבית ספר שלא הצטרף לרפורמה, תקבל מורה אם תוספת 10% לשכרה בהתאם לחלקיות משרתה.

 7. האם מותר למנהל בית הספר לחייב אותי להגיע לפעילות בבית הספר מעבר לשעות שהן במסגרת המשרה שלי (כולל שעות פרונטאליות, שעות פרטניות ושעות שהייה)?

  עפ"י 'אופק חדש' יש תוספת שכר לשעות נוספות. עבור 18 שעות בכל מחצית שנה, המיועדות לאסיפות הורים/ ימי הורים ומסיבות, ישולם תשלום של 125% לכל שעה.

לחצו כאן לחזור לעמוד השאלות והתשובות

רוצים לשתף עם חבריכם?
כדאי לקרוא גם את:
מה מעניין את החברים שלך?‬
הגיבו בפייסבוק: