על מה תרצו לקרוא היום?

Category: שכר וגמולים

מדריך להשתלמויות

בשל ריבוי השאלות המגיעות אליי ואל מינהלת אופק חדש בנושאים שונים הקשורים...

סגני מנהלים באופק חדש

התקבלה בפורום שלנו פנייה מצד כמה סגני מנהלים אודות תנאי העסקתם ואופן חישוב...

מדריך לחישוב שכר: מורה אם

אני שמח לחזור לבלוג לאחר חופשה של מספר חודשים. הטורים שלי...

הרפורמה בפנסיה יוצאת לדרך

הסתדרות המורים הגיעה להסכם עם משרד האוצר על פיו תינתן תוספת פנסיונית של 660 ₪...