על מה תרצו לקרוא היום?

אודות

אודות רפורמת "אופק חדש"

אופק חדש היא תוכנית רפורמה חינוכית ופרופסיונאלית בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים, שהוצגה לראשונה ב-24 במרץ 2008, בתקופת כהונתה של יולי תמיר כשרת החינוך ומיושמת החל משנת הלימודים תשס"ח.

מטרותיה העיקריות הן:
שיפור במעמדם ובשכרם של עובדי ההוראה
שינוי במבנה משרת ההוראה: שעות הוראה פרונטאליות, פרטניות ושהייה
שיפור מרחבי הלמידה של התלמידים וסביבות העבודה של המורים
פיתוח מקצועי מתמשך של סגלי ההוראה

במסגרת התוכנית נוספו למערכת החינוך מאות אלפי שעות לימוד פרטניות. מדובר בשיעורים שבהם המורה יושב עם קבוצה קטנה של שניים עד חמשה תלמידים ומקדם אותם באופן פרטני. השעות הפרטניות מסייעות על פי ההערכות לכ-300 אלף תלמידים.
שכר המורים עלה באופן משמעותי תמורת תוספת השעות.

בכל שנת לימודים יכול כל מורה לקבל תגמול עבור 36 שעות נוספות בגין פעילויות בית ספריות המתקיימות אחרי שעות הלימודים.

הרפורמה קובעת מסלול קידום מקצועי למורה. הקידום תלוי בשעות לפיתוח מקצועי ובפרק זמן נדרש לשהייה בדרגה. עם הקידום בדרגות עולה גם שכרו של המורה.

התוכנית מיושמת גם בגני הילדים העירוניים בישראל.