על מה תרצו לקרוא היום?

אודות

אודות רפורמת "אופק חדש"

אופק חדש היא תוכנית רפורמה חינוכית ופרופסיונאלית בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים, שהוצגה לראשונה ב-24 במרץ 2008, בתקופת כהונתה של יולי תמיר כשרת החינוך ומיושמת החל משנת הלימודים תשס"ח.

מטרותיה העיקריות הן:
שיפור במעמדם ובשכרם של עובדי ההוראה
שינוי במבנה משרת ההוראה: שעות הוראה פרונטאליות, פרטניות ושהייה
שיפור מרחבי הלמידה של התלמידים וסביבות העבודה של המורים
פיתוח מקצועי מתמשך של סגלי ההוראה

במסגרת התוכנית נוספו למערכת החינוך מאות אלפי שעות לימוד פרטניות. מדובר בשיעורים שבהם המורה יושב עם קבוצה קטנה של שניים עד חמשה תלמידים ומקדם אותם באופן פרטני. השעות הפרטניות מסייעות על פי ההערכות לכ-300 אלף תלמידים.
שכר המורים עלה באופן משמעותי תמורת תוספת השעות.

בכל שנת לימודים יכול כל מורה לקבל תגמול עבור 36 שעות נוספות בגין פעילויות בית ספריות המתקיימות אחרי שעות הלימודים.

הרפורמה קובעת מסלול קידום מקצועי למורה. הקידום תלוי בשעות לפיתוח מקצועי ובפרק זמן נדרש לשהייה בדרגה. עם הקידום בדרגות עולה גם שכרו של המורה.

התוכנית מיושמת גם בגני הילדים העירוניים בישראל.

220-902   70-533   OG0-091   300-135   SY0-401   300-115   70-980   1Z0-803   220-902  , C_TFIN52_66   100-105  , ADM-201   EX300   70-461  , CAS-002   2V0-620  , 100-101   1Z0-051   70-462  , 70-246   500-260   350-018   70-243  , LX0-103   9L0-066   c2010-652  , 70-461   70-462   000-080   350-001  , 74-678  , 300-209  , 300-206  , 70-411  , 070-461   642-999   210-260   300-209   70-412  , 200-120  , 1Z0-051   70-417   640-916   100-105  , 9L0-012   220-801   MB6-703   642-732   100-105  , 70-534   70-177   350-030   220-801   70-346   PEGACPBA71V1   74-678   400-051  , 70-533   70-411   70-483   101   HP0-S42   000-089   MB6-703  , 1Z0-803   400-201   642-732   1z0-434  , 1z0-434   AWS-SYSOPS   070-461   MB5-705   MB2-704   350-060   70-532   SY0-401  , 000-106   352-001  , CISSP  ,