על מה תרצו לקרוא היום?

אופק חדש: הצעד הבא – מפנה בחינוך בישראל ובשורה למורים

רבות דובר ועוד ידובר בתכנית אופק חדש. התכנית הביאה למערכת שינוי מרענן לאחר שנים בהן היא הייתה מאובנת, חבוטה ופגועה: שנים ארוכות לא התחדש בה דבר, משכורות המורים היו נמוכות מאד ביחס לבעלי השכלה אקדמית, המורים הואשמו בחוסר ידע ובחוסר מוטיבציה, קידום שכרם התבסס על הוותק בלבד, ולא היה להם אופק התפתחותי – הם החלו את עבודתם כמורים וסיימו אותה כמורים.

עם כניסת התכנית "אופק חדש" שכר המורים עלה, הגאווה המקצועית שבה אליהם, התאפשר להשקיע זמן איכות בכל ילד, וניתנה הזדמנות אמתית לצמצום פערים ולשיפור הישגים. התכנית נבנתה כדי לחולל מעבר מן ה"מורה", המהווה סמכות הידע והניסיון, למורה המהווה דמות שתזמן לבוגרים אפשרויות לגיבוש אישיותם.

תנאי עבודת המורה כללו לראשונה בישראל גם שעות הוראה פרטנית, ישיבות צוות, מימון המשרד להתפתחות מקצועית ושעות שהייה לעבודה אישית, למפגשי עמיתים ולמפגשים עם תלמידים והורים.  שכר המורים עלה ב 32% והפך להיות מן המובילים בשכר עובדים אקדמאים בשירות הציבורי. אחוז גבוה יותר של המורים הועסק במשרות מלאות כמקובל בתחומים מקצועיים אחרים. הפיתוח המקצועי הוגדר כחלק מתנאי קידומו של המורה והתבצע תוך כדי עבודה על חשבון המעסיק.

התהליכים החלו להקיף את המערכת כולה והיא החלה להקנות לכל ילד את מרחב כישורי הלמידה הנדרש כדי שכבוגר המערכת, הוא יוכל להמשיך את לימודיו תוך הישענות על הכלים הלימודיים שהוקנו לו.

המערכת הפכה להיות יותר אישית ויותר אנושית. מותאמת לכל תלמיד, מונעת ומצמצמת פערים, מיישמת הלכה למעשה את הערך הדמוקרטי של שוויון הזדמנויות ומונהגת על ידי מורים שניתן להם מרחב לעשייה חינוכית וליוזמות, מורים הרואים בקשר האישי ובאחריות האישית לכל ילד את מרכז העשייה החינוכית.

אולם במהלך השנים בהן הוטמעו השינויים, הטיל משרד החינוך על המורים חובות דיווח רבות ושוחקות, והוסיף בקרות ועומס בלתי אפשרי, שגרם נזק לייעוד המקורי של שעות השהייה ושל האוטונומיה שהובטחה למורים, וחייב את הסתדרות המורים לחפש פתרונות באמצעות תכנית המשך ל"אופק חדש" שתצמצם את הקשיים שנוצרו, ותיתן מענה טוב יותר לשיפור הישגי התלמידים ולאופק ההתפתחותי של המורים.

"אופק חדש: הצעד הבא 2020-2015" מבקש לתקן את עיקרי הקשיים שנוצרו:

 • להרחיב את האופק ההתפתחותי של עובדי ההוראה

 • להרחיב את דרגות החופש של עובדי ההוראה,

 • לאפשר לעובדי ההוראה להתמקד בעשייה החינוכית באמצעות תמהיל הגיוני בין המשימות המוטלות עליהם לבין הזמן המיועד לכך

 • להאיץ במשרד החינוך לפתח את התשתיות שנועדו להבטיח את קיומם של השעות הפרטניות ושעות השהייה.

"אופק חדש הצעד הבא 2015 – 2020" יביא לשיפור בתנאי ההעסקה של המורים ולהתללת מסלולי הקידום המקצועי שלהם (והפיכת ההוראה למקצוע תלול, המאפשר מדרג תפקידים, ולא להשאירו מקצוע שטוח), ובמקביל יעצים את מעמדם המקצועי של מוסדות החינוך.

שיפור תנאי ההעסקה של המורים:

 • הצבת עובדי ההוראה במרכז התהליך החינוכי

 • מתן מרחב ניכר לשיקול דעתו המקצועי של עובד ההוראה כולל השתתפות בתהליכי תכנון וביצוע המשפיעים עליו

 • הפחתת מספר השעות הפרונטאליות והרחבת מספר שעות השהייה ושעות ההוראה הפרטנית בכל שלבי החינוך – הפחתה משמעותית של העומס

 • צמצום העיסוק במטלות דיווח שאינן נובעות מעבודת ההוראה, ואינן תורמות לה

 • הכללת שעות ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה במסגרת שעות עבודתם

 • מתן בחירה במסלול ההתפתחות המקצועית

 • העלאת שכרם של עובדי ההוראה

 • מתן אופק מקצועי, תוך שילוב מסלול מותלל של התפתחות מקצועית, מסלול המאפשר קידום ומעבר ממורה למורה מוביל.

התללת מסלולי הקידום המקצועי למורים והצבת מקצוע ההוראה כפרופסיה

 • שינוי מסלולי הקידום לעובדי ההוראה, כך שיוכלו להפוך למומחים בתחומם ולהנחות מורים אחרים בבית ספרם

 • המשך בניית אופק מקצועי התפתחותי למורים בתפקידי הוראה, הנחייה והדרכה לצד אפשרויות ההתפתחות לכיוונים ניהוליים

 • העצמת בתי הספר כגופים מקצועיים איכותיים על ידי צמצום הגופים החיצוניים המגיעים אליהם וטיפוח כוחות פנימיים כמורים מובילים בתחומם

 • הוספת תקנים למוסדות החינוך עבור מורים מומחים מובילים, שידריכו מורים בתוך בתי הספר שלהם, ללא מגבלה בכמות התקנים שיעמדו לרשותם

שיפור מעמדם המקצועי של מוסדות החינוך:

 • חיזוק בתי הספר כגופים מקצועיים איכותיים והרחבת דרגות החופש והאוטונומיה של המנהלים ושל הצוותים החינוכיים

 • צמצום הגופים החיצוניים המגיעים למוסדות החינוך

 • מוסדות החינוך יזכו לתוספת תקנים עבור מורים מומחים מובילים, שידריכו מורים בתוך בית הספר

 • ביסוס ההוראה הפרטנית ככלי מוביל לחדשנות פדגוגית ולצמצום פערים

 • שיפור התשתיות הפיזיות במוסדות החינוך ויצירת מרחבי עבודה אישיים ומרחבים להוראה פרטנית

 • הקטנת מספר התלמידים בכיתות הלימוד ובגנים כדי לשפר את האקלים החינוכי

הסתדרות המורים עושה כל מאמץ לדרבן את השותפים במשרד החינוך לעמוד בכל הבטחותיהם וליישם את התכנית במלואה. יישום ההבטחות כולל תשתיות פיזיות והפחתת העומס הוא התנאי להצלחת התכנית.

יש למה לחכות! אנו נמצאים בעיצומו של "הצעד הבא" ומתקדמים לקראת יישומו המלא.

אנו ממשיכים לחתור ליישום מיטבי של העקרונות המובילים למערכת חינוך מצוינת.
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.