על מה תרצו לקרוא היום?

מדריך לחישוב שכר: מורה אם

אני שמח לחזור לבלוג לאחר חופשה של מספר חודשים. הטורים שלי בבלוג עוסקים בבחינת ההשפעה של אופק חדש על שכר עובדי ההוראה. היום נבחן עובד בעל נתונים "שכיחים" בקרב עובדי ההוראה. כמו בפעמים הקודמות אתחיל עם דוגמא ותוך כדי גם ננתח אותה.

לצורך הדוגמא: מחנכת כיתה במשרת אם, המועסקת כיום בבית ספר יסודי 21 שעות שבועיות פרונטליות, בעלת תואר ראשון ותעודת הוראה, 2 גמולי השתלמות ועם ניסיון בהוראה של 15 שנים וכן וותק צבאי של שנה.

ראשית, נבחן את שכרה ערב המעבר לאופק חדש ונחשב את השכר להמרה:

לאחר המרה בנוסחה ההמרה של אופק חדש למורה ותיק (27%) , שיבוץ בטבלאות השכר של אופק חדש (17 שנות וותק , דרגה 1.5) , הכפלה בשיעור מקדם משרה של 90% , ותוספת של גמול חינוך ע"פ 100% משרה , אנו מגיעים לשכר ברוטו של 7,012.39 ₪.  

כעת נראה את השעות עבודה בפועל בין כתלי בית הספר לפני הרפורמה ואחרי הרפורמה .

(*על פי מסקנת סקר מכון סמית, מורה עובד בבית עוד 1.2 שעות על כל שעה פרונטלית שבכיתה).

אם כך:

 • לפני הרפורמה: סה"כ שעות עבודה חודשיות בפועל = (23 + 25.2) * 4.33 = 208.71 שעות .
 • אחרי הרפורמה: סה"כ שעות עבודה חודשיות בפועל = (25.1+30)*4.33 = 238.58 שעות. (אציין כי כאן ניטרלתי את 2.5 שעות השהייה משעות העבודה הנוספות) .

כעת נעשה את החישוב לשעה ברוטו:

אם כך, אנו רואים כי נוצר גידול של כ-3.5% בשכר ברוטו לשעה במסגרת אופק חדש ביחס לעולם הישן.

כפי שכתבתי בעבר, שעות העבודה השבועיות הנוספות חושבו ע"פ 1.2 שעות על כל שעה פרונטלית. מה עושים לרוב בשעות עבודה אלו? ובכן ע"פ סקר מכון סמית, שעות אלו מוקדשות בעיקר לפעילויות שונות מחוץ לכתלי בית הספר, אשר כוללות בין היתר הכנות שיעורים, אסיפות הורים, פעילויות חברתיות בית ספריות ועוד .

הסכם אופק חדש קובע כי עבור פעילויות אלה יתוגמל המורה ב-18 שעות נוספות במחצית, כאשר ערך כל שעה תעמוד בשיעור של 125% מערך שעה רגילה . דבר זה לא היה קיים כלל בעולם הישן!

בחישוב מהיר ניתן לראות כי 18 שעות נוספות בערך של 125% שוות ערך ל- 22.5 שעות נוספות בערך של שעה רגילה. כלומר, ניתן להוריד בחודש 22.5/5 עוד 4.5 שעות מסך השעות החודשיות שהגענו לעיל באופק חדש.

אם כך, ברוטו לשעה ע"פ אופק חדש יסתכם בסך 29.96 ₪ לשעה –  כלומר גידול של כ- 5.5% בשכר ברוטו לשעה במסגרת אופק חדש ביחס לעולם הישן.

לסיכום אנו מגיעים לתוצאה שלמורה-אם מחנכת ותיקה (במקרה שלנו 15 שנות וותק בהוראה ) במערכת החינוך בבית ספר יסודי עדיף לעבוד תחת הרפורמה בחינוך מאשר על פי המתכונת הישנה . השכר ברוטו לשעה המשולם לאותה מורה גבוה בכ- 5.5% על פי הרפורמה מאשר על פי המתכונת הישנה.

אציין כאן כי הגידול בשכר ברוטו לשעה בדוגמא שלעיל הוא נמוך ביחס לדוגמאות קודמות שהבאתי במאמרים קודמים. הסיבה לכך היא שבדוגמא הזו, בשונה מדוגמאות קודמות, היו הטבות בשכר גם ללא עבודה בפועל (כמו לדוגמא שעות חינוך או משרת אם), דבר שהקטין את הגידול בשכר כיון שרוב הטבות אלו "בוטלו" במסגרת אופק חדש, ואילו וההטבה הייתה רק גידול בשכר ברוטו לעומת גידול בשעות עבודה . למרות זאת, אנו רואים שעדיין ישנה השפעה חיובית על השכר במסגרת אופק חדש.

ניתן לקרוא עוד טורים בבלוג שלי כאן. אשמח לענות לשאלותיכם.
9 thoughts on “מדריך לחישוב שכר: מורה אם

 1. זיו

  החישובים לוקים בחוסר דיוק של הנתונים ואפרט שניים מהם:

  א. לפני הרפורמה יש למורה שעתיים שהייה שמוקדשות נטו לצורך עבודתה (כגון מפגשי הורים, בדיקת מבחנים, הערכת שיעורים וכ"ו) ועל כן יש להוריד את השעתיים השבועיות האלו מסך עבודת המורה.
  אתה החשבת את השעתיים האלו כעבודה רגילה ובנוסף הוספת עוד 1.2 שעות עבור כל שעה פרונטלית.
  אי אפשר להחשיב את שעות הכנת המורה פעמיים!

  ב. הינך מוסיף לעבודת המורה 1.2 שעות הכנה לכל שיעור שעליו להעביר.
  אני לא אתווכח על הנתון הזה, אבל אשאל אותך מדוע עבור השעה הפרטנית אינך מחשב את תוספת השעות של 1.2 שעת הכנה?
  האם לשעה פרטנית לא צריך להכין שיעור?
  האם לשעה פרטנית לא צריך למלא טופסידה שלימה שאין בשיעור רגיל?
  האם לא צריך לדבר עם המורים האחרים לגבי התאמות לשיעור הפרטני?
  גם לתוספת השעות הפרטניות יש עוד תוספת עבודה למורה ברפורמה.
  מדוע שם אינך מחשיב עוד 1.2 שעות הכנה???

  אין ספק שבחישוב נכון המורה ברפורמה מרוויחה פחות מאשר מורה שאינו ברפורמה ואפשאר להיווכח בזאת גם לפי החיושבים שלך באם תכניס את הנתונים המלאים.

  בברכה.
  זיו.

  Reply
   1. זיו

    אני אכתוב שוב את התגובה שנמחקה למרות שנראה לי שבמילא אף אחד פה לא מתייחס לתגובות:

    לשלום:
    יש לך טעות נוספת בחישוב השכר לפני ואחרי ההמרה וזה מבחינת חישוב וותק המורה.
    הינך לוקח בחישוביך את שכר המורה של חודש מרץ משנה הקודמת ומשווה את השכר לאופק חדש אחרי הרפורמה.
    מה "ששכחת" לקחת בחשבון שאם המורה הייתה נשארת במתכונת העולם הישן ( והטוב) המשכורת שלה הייתה עולה בעוד 2% בגלל תוספת הוותק של מעבר שנה. אתה לעומת זאת השווית בין השכר של המורה בעולם הישן של שנה קודמת אם שכר ההמרה באופק של השנה שאחריה.
    יש להוסיף למשכורת המורה עוד 2% ועכשו באמת המשכורת ברפורמה יוצאת יותר נמוך מאשר בעולם הישן, אפילו לפי חישוביך המקילים מאוד.

    בברכה.
    זיו.

    Reply
    1. זיו

     האם באמת יש עניין לעורר דיון ולנסות לגלות באמת אם המורה מרוויח יותר או פחות ברפורמה, או שהמטרה סומנה (המורה מרוויח יותר ברפורמה. נקודה) ועכשו צריך רק להוכיח זאת במספרים בלי לתת לעובדות לשנות את המטרה?

     בכל מיקרה, קבל עוד טעות בחישוב שכר המורה ברפורמה, והפעם בנושא השעות הנוספות:
     הינך מציין שהמורה זכאי לעוד 18 שעות בחצי שנה שעליהם הוא מקבל שכר של 125% ועל כן הינך מחשב זאת "כאילו" הוא עובד עוד 22.5 שעות ( ולא 18 כפי שאכן הוא עובד).
     עלי להזכירך, שה- 18 שעות הם לא אוטומטיות אלא תלויות במכסה לפי נושאים ואם מורה לא מילא את המכסה בנושא מסויים, הוא לא יקבל את כל השעות הנוספות.
     א. האם זה "חשבונאי" להניח שכל המורים יקבלו את כל ה-18 שעות? ברור שלא.

     ברור לך שהתוספת של 25% למשכורת לא באה ככה סתם בגלל העיניים היפות של המורה. התוספת של 25% באה לפצות את המורה על כך שעל השעות הנ"ל אין שום זכויות בניגוד לשאר השעות שמעבר למשכורת נצברים עליהם סכומים ליסכון פנסיוני וקרן השתלמות.
     ב. האם אפשר לערבב תשלום שעות עם כל השכויות יחד עם תשלום שעות בלי שום תוספות, ברור שלא! וכפיצוי על כך, ניתן תוספת של 25% למשכורת אותם שעות. על כן, יש לחשב את תוספת השעות הנ"ל כ- 18 שעות המחצית ולא 22.5 שעות נוספות כפי שהינך עושה בחישוביך.

     הינך מחלק את השכר של אותם שעות בחישוביך ל- 5 חודשים.
     רגע, אנחנו מדברים על משכורת ממוצעת שנתית, לא?
     כלומר, מבחינה חשבונאית ( אתה רואה חשבון, לא?) יש לחלק את תוספת המשכורת עבור אותם שעות ל- 6 חודשים ולא חמישה חודשים כפי שהינך עושה בחישוביך הלא מדויקים. (אלא אם ברצונך "להוכיח" שבשנת הלימודים הפער הוא X אחוזים ואילו בחודשי הקיץ הפער הוא Y אחוזים. ברור שמה שמעניין את המורה זה הממוצע או המשכורת השנתית.
     ג. האם זה חשבונאי לחלק את התוספת החצי שנתית לחמישה חודשים ולא לחצי שנה?

     מקווה הינך לא עונה בגלל שהדבר לא בראש מעייניך ולא בגלל שאין לך תשובות להערות שנכתבו לפי בקשתך בפוסט.
     בכל מיקרה, אם אין התיחסות להערות אז חבל על המאמץ לכתוב ולתקן טעויות נוספות שיש לך בחישוביך מבחינה חשבונאית.

     בברכה,
     זיו.

     Reply
    2. רולא

     סיבכתם אותי אני כבר לא יודעת מה וכמה ולמה אני מקבלת כך
     כל מה שאני יודעת שיש לי תואר 1 ותק 4 שנים ריכוז מקצוע + נסיעות ודיור (כי אני מצפון ומלמדת בדרום) ובקווושי מגיעה ל 6000 זה עם הכל………………..גם שלא העלו שכר נסיעות ולא דיור למרות שהמחירים עלו העלאה משמעותית בבאר 7

     Reply
  1. אביטל

   תודב רבה על העמדת הדברים על דיוקם. בכל צורה שאני נתקלת בהבהרות לתוכנית זה לא יוצא טוב…

   Reply
 2. ינון

  5409 ש"ח. בדיוק אתמול דיברו על כך ב"מילה האחרונה" – אברי גלעד וג'קי לוי. האם במשכורת כזאת כדאי בכלל ללמוד לתואר B.E.d? אני אדם אידאלי מאוד, אבל גם אנשים אידאלים ראויים לפרנסה. האם יש בכלל תקווה לשכר המורים?

  Reply
 3. עודד

  שלום,אני בעל 10 שנות וותק (כולל צבא) ואני נכנס להוראה ל4 שעות שבועיות.כמה יהיה השכר שלי לשעה?יש לי רשיון הוראה ותואר שני.תודה,עודד

  Reply

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

220-902   70-533   OG0-091   300-135   SY0-401   300-115   70-980   1Z0-803   220-902  , C_TFIN52_66   100-105  , ADM-201   EX300   70-461  , CAS-002   2V0-620  , 100-101   1Z0-051   70-462  , 70-246   500-260   350-018   70-243  , LX0-103   9L0-066   c2010-652  , 70-461   70-462   000-080   350-001  , 74-678  , 300-209  , 300-206  , 70-411  , 070-461   642-999   210-260   300-209   70-412  , 200-120  , 1Z0-051   70-417   640-916   100-105  , 9L0-012   220-801   MB6-703   642-732   100-105  , 70-534   70-177   350-030   220-801   70-346   PEGACPBA71V1   74-678   400-051  , 70-533   70-411   70-483   101   HP0-S42   000-089   MB6-703  , 1Z0-803   400-201   642-732   1z0-434  , 1z0-434   AWS-SYSOPS   070-461   MB5-705   MB2-704   350-060   70-532   SY0-401  , 000-106   352-001  , CISSP  ,