על מה תרצו לקרוא היום?

מידע על ניהול שעות בהתאם לאופק חדש

בעקבות ריבוי פניות בנושאי שעון הנוכחות וניהול השעות, אנחנו מביאים לכם ריכוז של תשובות לשאלות אלה ושאלות שכיחות אחרות המגיעות אלינו למינהלת, בתקווה שהן יהיו לכם לעזר.


לימודים לתואר שני

לימודים לתואר שנים מקנים עד 120 שעות מוכרות לקידום מקצועי באופק חדש. בהנחה שהמורה לומד שנתיים לתואר שני, יהיה עליו להשלים עוד 60 שעות בשנה השלישית,

כדי לצבור 180 שעות לקידום בדרגה. באותה שנה שבה לומדים לתואר המורה אינו מחוייב ללמוד עוד 60 שעות.

 

בעיות בדיווח בתוכנת הניהול

בכל הקשור לבעיות בתוכנת "אופקית", יש לפנות לגזברות בית הספר או להיעזר בקישור המצ"ב.

בעיות בתוכנת "משכית", יש לפנות לאגף כוח אדם במחוז או למפקח בית הספר.

בכל מקרה, רצוי וכדאי לבדוק תאימות בין "אופקית" ל"משכית".

 

שעון נוכחות

החתמת השעון תתבצע על פי הכללים הנ"ל:

 1. מנהל חייב  להחתים כרטיס נוכחות , ניתן להחתים שעון החל מהשעה 07:00 (מנהלים וסגנים בלבד).
 2. מורים יכולים להחתים כרטיס נוכחות רק מהשעה 07:45 . ניתן לקבל אישור להתחלה מוקדמת יותר ממנהל המחוז.
 3. מנהל שיוצא מבית הספר מחתים את כרטיס הנוכחות ביציאה ומדווח ידנית על השינוי בשעת  סיום עבודתו.
 4. מספר השעות ביום העבודה נקבע על פי מערכת הצלצולים בבית הספר.
 5. יום עבודה (בשבוע עבודה בן 5 ימים)  א יעלה על 8.5 שעות מערכת ובשבוע עבודה בן 4 ימים לא יעלה על 9 שעות מערכת ביום.
 6. משך שעת עבודה הינו 45 דקות. משך שעתיים ראשונות בלבד יהיה  50 דקות.

לפרטים נוספים על שעון הנוכחות לחצו כאן או שלחו שאלה בפורום שעון נוכחות.

 

חלונות

על פי סעיף 152ג' להסכם:  "שעות העבודה של עובד הוראה ייספרו מרגע ההחתמה בשעון הנוכחות, לגבי מנהל בית ספר וסגן מנהל ראשון – לא לפני השעה 7:00 בבוקר, ולגבי יתר עובדי ההוראה – לא לפני השעה 7:45 בבוקר."

 

כלומר, השעות הנספרות מרגע החתמת השעון הן שעות העבודה בלבד ועל כן לא ניתן לכלול ביום העבודה שעות שלא ניתן לספור אותן כשעות עבודה ולא משולם עליהן שכר (חלונות).

 

ישיבות עם צוות בית הספר

 1. על פי סעיף 15 בהסכם,  מנהל בית הספר יכול לקיים ישיבות עם צוות בית הספר בשעתיים מתוך 5 שעות השהייה של המורה.
 2. ישיבות צוות של המורה יתקיימו בשעתיים הללו.

 

שעות שהייה

 1. משך שעת שהייה הינו 45 דקות.
 2. במידה ומורה מתחיל את יום עבודתו בשעה 07:45, ניתן להכיר ב – 15 הדקות עד השעה 08:00  כרבע משעת שהייה, רק במידה שבסופו של אותו היום יש למורה שעת שהייה במערכת. זאת באישור המנהל/ת ובתאום איתו/ה
 3. שלוש משעות משעות השהייה מוקדשות להכנת חומרי למידה ותכנון ההוראה; מפגשים פרטניים עם ההורים; בדיקת עבודות ומבחנים.
 4. לא ניתן לקיים השתלמות מוסדית המוכרת לקידום בדרגות אופק חדש על חשבון שעות שהייה.
 5. מנהל בית ספר יוכל להטיל על עובד הוראה פעילויות נוספות, המחייבות נוכחות בבית הספר, וזאת במסגרת תפקידיו של המורה כפי שפורטו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין זה, ומעבר למטלות המוטלות עליו במסגרת מכסת שעות השהייה החודשיות של עובד ההוראה, כמפורט בהסכם זה.
 6. בכל מקרה שהוטלו פעילויות כאמור בסעיף 5, יבואו השעות בהן הן מבוצעות על חשבון שעות השהיה האמורות. לצורך עניין זה ייערך חישוב חודשי של שעות השהייה. (ניתן לקזז שעות אלו משעות שהייה  ולדווח ידנית באישור המנהל)

 

שעות מילוי מקום

 1. שעת מילוי מקום תיעשה על חשבון שעת שהייה ולא על חשבון שעת הוראה פרטנית או פרונטלית.
 2. עובד הוראה המבצע שעת מילוי מקום במקום שעת שהייה באותו יום יהיה זכאי לתמורה של  125% ולא תשולם לו התמורה הרגילה עבור אותה שעת שהייה (100%).
 3. עובד הוראה המבצע שעת מילוי מקום במקום שעת שהייה באותו יום ובוחר לבצע את אותה שעת שהייה ביום אחר, יהיה זכאי לתמורה (125%) ובנוסף יהיה זכאי לתמורה הרגילה (100%) עבור שעת השהייה.

 

שעות פרטניות

 

 

 1. מורה יעבוד 5 שעות שבועיות באופן פרטני עם קבוצת תלמידים (עד 5 תלמידים) או עם  תלמיד אחד.
 2. תוכן השעות הפרטניות ייקבע על ידי מנהל בית הספר על פי הנחייה כללית מטעם משרד  החינוך.

 

שעות ניהול כיתה

שעתיים מתוך השעות הפרטניות יקדיש מחנך הכיתה לניהול כיתתו. ניהול כיתה כולל: שיחות אישיות עם יחידים ו/או עבודה קבוצתית (עם עד 5 תלמידים) בתחום החברתי-ערכי-רגשי עם תלמידי הכתה בלבד.

 

פעילויות בית ספריות

 1. עובד הוראה, למעט מנהל בית ספר וסגן ראשון , שאינו מחנך כיתה יכול לנצל עד 18 שעות פעילות בכל מחצית שנת לימודים לפעילויות כלהלן ולקבל עליהן תשלום נוסף.
 2. המדובר באסיפה בית ספרית כללית (עד 4 שעות במחצית); אסיפת הורים וילדים פרטנית (עד 8 שעות במחצית); פעילות לאחר שעות בית הספר, מסיבה נושאית, מסיבת סיום וכדו' (עד 6 שעות במחצית).
 3. עובד הוראה המבצע פעילות בית ספרית ביום החופשי שלו יהיה זכאי לתמורה – 125% על כל שעה.
 4. חובה לדווח על כל שעות הפעילויות הבית ספריות, עד 18  שעות בכל מחצית של שנת הלימודים.
כל האינפורמציה הנמסרת במסגרת הבלוג ומערך הפורומים הינה ראשונית בלבד, אין להסתמך עליה ואינה מחייבת. לצורך קבלת תשובה מוסמכת, יש לפנות עם מסמכים רלבנטיים וכן להשלים פרטים עובדתיים כפי שיידרש.36 thoughts on “מידע על ניהול שעות בהתאם לאופק חדש

 1. רבקה

  הסכם מחפיר.לא נותנים אמון במורים. מנצלים אותם כמו עבדים.

  Reply
  1. דליה גילדוני

   שלום איליב,
   כן. 2 שעות מתוך 5 השעות הפרטניות יוקדשו ע"י מחנכי הכתות לטיפול בפרט ולעבודה קבוצתית בתחום החברתי-ערכי-רגשי.

   דליה גילדוני,
   ראש מינהלת אופק חדש.

   Reply
 2. איליב

  האם מנהל הוא זה שרשאי להחליט האם להוסיף שעות להשלמת משרת מורה ל100%משרה באופק חדש ?
  כמובן במידה ותקן ביה"ס מאפשר זאת?

  Reply
 3. איליב

  האם יועצת חייבת בשעות פרטניות אם כן כמה שעות ליועצת במשרה מלאה

  Reply
 4. רונית

  שלום רב, אני עובדת 79% משרה ,מהי חובתי לגבי תורנות חצר? פעמיים בשבוע?או פחות?
  תודה רבה

  Reply
  1. מינהלת אופק חדש

   מורה שעובד מעל 51% משרה יעשה שתי תורנויות בשבוע. יחד עם זאת יש להתחשב בכמות המורים בביה"ס ובמידת האפשר להקל.

   בברכה,

   מינהלת אופק חדש

   Reply
 5. מוחמד

  מורה עם משרה חלקית ..
  כמה שעות לפעילועות תנצל בכל מחצית האם 18 או לפי אחוז המשרה

  Reply
 6. תמר

  מה ניתן לדווח ב18 השעות במחצית
  האם ישיבות פדגוגיות השתלמויות נוספות שלא קשורות לאופק חדש אך חובה לבית הספר ישיבות מורים שנעשות לא בשעות שהייה
  האם השעות מדווחות לפי שעת שעון או כ 45 דקות

  Reply
 7. רחלי

  שלום רב,
  במערכת שלי ישנם חלונות לאורך שעות היום, מנהלת בית הספר אינה מוכנה שהשעות הפרטניות יעשו במהלך היום אלא רק בסופו, ולכן נוצר מצב בו אני במשך היום עם חלונות ובסוף היום נאלצת להשאר עוד שעה כל יום על מנת לתת שעה פרטנית. האם זה מה שנדרש?
  בנוסף עלי לתת שעתיים וחצי שהיה בשבוע, פעם בשבוע יש לנו ישיבת צוות שהן על חשבון שעות השהיה, מנהלת בית הספר שיבצה לי עוד שעה במערכת שנקראת שעת הדרכה וישיבת צוות. מה אני אמורה לומר למנהלת?
  האם יש איזו שהיא אסמכתא שאותה אני אוכל להראות למנהלת שניתן לעשות את השעות הפרטניות לאורך היום? ועל שעות השהייה?
  תודה.

  Reply
 8. דני

  היכן נכנסים ביקורי הבית? האם בשעות הנוספות? והאם גם אם לא מעבירים כרטיס בשעון? לא ברור מה קורה עם תשלום על ביקורי בית…

  Reply
 9. ורד ארביב

  שלום
  ברצוני לברר מהי התוספת לשכר בעקבות לימודי תואר שני בחינוך?

  Reply
 10. טובה

  מורה מקצועי העובד ב-6-7-8-9, 10 ויותר כיתות במהלך שבוע עבודה שגרתי, מדוע אינו מקבל שעות ניהול כיתה כמחנך? עליו לתת יחס אישי ומקצועי ותלמידים רבים, גם הוא.היא נדרשת לשיחות אישיות או קבוצתיות לפתרון בעיות וכו. הגיע הזמן לתת למורה מקצועי יחס הגיוני. הבטחתם באופק למידה ושיפורים – אנחנו מצפים!

  Reply
 11. איהאב

  האם המנהל רשאי לחייב את המורים בשעת שהיה לשבת בחדר מסוים
  מיועד לשעת שהיה (לא חדר מורים) למרות שאין בו תנאים מינימליים
  (מזגן , מים קרים ….) ?

  האם יש אפשרות למורה לבחור בחדר מורים כאופציה לשעת שהיה?
  נא לענות בהקדם , התשובה חשובה בשבילי

  Reply
 12. דנה

  האם ניתן באון חד פעמי לקיים את שעות השהייה ביום אחד מהיום שנקבע במערכת?

  Reply
 13. עדנאן מנסור

  רציתי לדעת מה עם המורים כאשר מוצאים תלמידים משעת מטימטיקה או שעת שפה כמובן לצורך שיחה אישית בתחום החברתי רגשי? האם זה לא נראה לך מוזר שהתלמיד יפסיד שעה במטימטיקה או שעה בשפות 

  Reply
 14. רחל כהן

  שלום רב, מה הנוהל ב"אופק חדש" לגבי מורה שהכיתה אותה הוא אמור ללמד יצאה לטיול ומתפנות לו שעות הוראה פרונטליות. האם ניתן להורות לו למלא מקום  בשעות הספציפיות האלה? תודה, רחל

  Reply
 15. רפי טפיארו

  שלום, בית הספר שלי נכנס בשנה הבאה לאופק חדש, אני עושה היום השתלמות בת 30 שעות המוכרות לאופק, האם השעות יוקרו כשניהייה באופק?תודהרפי

  Reply
 16. רות

  הנני מורה לחינוך מיוחד עם שלושים ושבע שנות וותק. מורה בחטיבת בינייםבת חמישים ושבע.נכנסתי לאופק חדש  השנה.כמה שעות בשבוע אני אמורה לעבוד.בפועל.

  Reply
 17. מורה במאתי''א

  מורת חינוך מיוחד שהיא גננת שילוב, מתחילה בבוקר בשעה 0755 בסיום 8 ש' לימוד רצופות ללא הפסקות באיזו שעה היא אמורה לסיים؟

  Reply
 18. צבי קפקה

  מורה העובד מעל משרה אחת [6 שעות שבועיות] , האם קיימת חובה של שעות שהייה ושעות פרטניות?אם כן כמה?בתודה צבי קפקה

  Reply
 19. מחמד

  אני לומד תואר שני ואני סגן מנהל  איך אדווח על השעות תוך ארבעה ימים .ידוע שהסגן מקבל 40 שעות נסיתי  להוריד מהמשרה ולא נתן מה עושים

  Reply
 20. מחמד

  אני יוצא יום ז"א שאני עובד ארבעה ימים  והלמודים מתחילים בבוקר

  Reply
 21. מאטי

  זו אינה תגובה אלא שאלה, האם מנהל יכול לחייב מורה להכנס למילוי מקום במקום שעה שהוא מלמד בכיתה אחרת? עד כמה ניתן  לא ללמד לפי המערכת (מדובר במקצועות הליב"ה) כי למנהל אין ממלא מקום, והשיעור אותו אני מלמדת הוא בפיצול רוחב, מילואי מקום אלו קשים הן פיסית והן נפשית ומונעים גם התקדמות בחומר הנלמד במקצוע שלי. אבקש לדעת מה החוק אומר על כך, נא לא לפרסם את המייל שלי , ניתן לכתוב את השם מאטי שהוא שמי השני. תודה 

  Reply
 22. רים חואגה

  הזנת ציונים בבית הספר בימי החופשה נחשבות לשעות נוספות או לא ?

  Reply
 23. אסף

  שלום רב,אני מורה חדש (3 שנים במערכת החינוך ונמצא ברפורת עוז לתמורה – למרות שבית הספר לא ברפורמה…), ויש לי 2 שאלותהאם ניתן לחייב אותי להגיע ביום החופשי שלי לישיבות ציונים ?/ ימי הורים ?ושאלתי השנייה, אם הנני לומד לתואר שני והיקף משרתי הינו מעל משרה (במכללה+תיכון), בעוד שבתיכון הוא רק- 33%,  האם אני יכול לבקש לכווץ את שבוע העבודה שלי ל- 4 ימים ?בתודה על התשובות, מראש,אסף..

  Reply

להגיב על רחל כהן לבטל

האימייל לא יוצג באתר.