על מה תרצו לקרוא היום?

חישוב השכר לפנסיה באופק חדש

העלאת השכר המשמעותית באופק חדש הצריכה את הצדדים לגבש פתרון לבעיית הפנסיה התקציבית.

מצ"ב חישוב השכר הקובע לפנסיה על פי הסכם אופק חדש. חשוב לנו לציין, כי אלה ורק אלה הן העובדות המדויקות לגבי הפנסיה כפי שהן מופיעות בהסכם.

לאחר ששאלות רבות התעוררו בנושא זה, חשוב לנו להדגים בפניכם כיצד מחשבים את הפנסיה באופק חדש ולהראות את התמורה שחלה.

כידוע, על פי חוק הגמלאות "השכר הקובע" לחישוב הפנסיה התקציבית הוא "השכר הקובע האחרון ערב יציאת העובד לגמלאות".

שיעור הפנסיה לשנה בפנסיה תקציבית הוא 2% לשנה למשרה מלאה.

הגמלה המשולמת לעובד ההוראה הפורש לגמלאות היא תוצאה של מכפלת אחוז הפנסיה שצבר במשך שנות עבודתו בשרות המדינה בשכר האחרון הקובע ובחלקיות משרתו הממוצעת לכל אורך תקופת העסקה.

 

חישוב השכר הקובע באופק חדש: נוסחאות לחישוב

הפנסיה תחושב  כממוצע משוקלל של שתי תקופות:

 1. תקופת העבודה לפני הרפורמה.
 2. תקופת העבודה במהלך הרפורמה.

לדוגמא: מורה עבדה 20 שנה לפני הרפורמה ושכרה הקובע בטרם כניסתה לאופק חדש היה 8,000 ₪. המורה תכנס לרפורמה בשכר של  10,160 ₪ (ביום הכניסה).

כעבור 10 שנים שכרה המשוער יהא 13,614.4 ₪ החישוב יהיה:

תוספת ותק 10%  24% (התקדמות בשלוש דרגות) =  סה"כ 34%.

זה יהיה השכר הקובע לתקופה ב".

 

על מנת לשמור על ערך השכר של תקופה א" הוא יוצמד לשני פרמטרים:

 1. תוספת ותק – 1% לכל שנה
 2. 50% מהקידום בדרגות בתקופת העבודה ב"אופק חדש"

אם המורה יתקדם/תתקדם בתארים יבוא הדבר לידי online casino ביטוי בעדכון השכר הקובע גם לחלק א".

 

חישוב השכר הקובע לתקופה א":

תוספת של 10% בגין ותק:

8,800 ₪  = 10%X  8000

תוספת בגין 50% מהקידום בדרגות:

9,768 ₪ = 11%X  8000

אם כן, השכר הקובע לתקופה א"  הוא : 9768 ₪ ; השכר הקובע לתקופה ב":   13,614

 

להלן חישוב הפנסיה:

195,360 ₪ = 20X  9,768 (מכפלה של השכר הקובע של תקופה א" בשנות עבודתה בתקופה זו).

136,140 ₪ = 10X  13,614 (מכפלה של השכר הקובע של תקופה ב"  בשנות העבודה בתקופה זו).

 

סה"כ: 331,500 ₪

 

המשכורת קובעת לפנסיה:  11,050 ₪ = 30: 331,500 (30 שנות עבודה)

הפנסיה תהיה אם כן:  6,630 ₪ = 60%X  11,050 (כאשר שיעור הגמלה המחושב הינו כאמור 2% לכל שנה)

ללא הרפורמה משכורתה הקובעת לפנסיה הייתה 8,800 ₪ בלבד!

והפנסיה תהיה 5,280 ₪ = 60%X  8,800

נשמח לסייע בשאלות נוספות בנושא,

מינהלת אופק חדש.
40 thoughts on “חישוב השכר לפנסיה באופק חדש

 1. זיו

  "נשמח לסייע בשאלות נוספות בנושא".
  יש לי מספר שאלות בנושא:

  1. האןמנם בעולם הישן תוספת הוותק של 10 שנים היא רק 10%? (לי ידוע שעד השנה ה- 25 יש תוספת של 2% לשנה בעולם הישן.

  2. האומנם בעולם הישן במשך 10 שנים אין שום תוספות שכר מעבר לתוספת הוותק? דוגמה: בעשר שנים האחרונות היה תוספת של 10-15% תוספת שחיקה למשכורות המורים על מנת להשוותם למשכורות המהנדסים.
  הרי זה רק הגיוני שבעשור הבא יהיה משהוא דומה על מנת לכסות את הפער.
  האם נכון להתעלם על כל תוספת שחיקה של שכר המורים בעולם הישן ולהחליט שאין שום שום תוספת שכר במשך עשור?

  3. התעלמתם בחישובכם שמדובר במורה מחנכת וחישוב גמול החינוך הוא קצת שונה.

  4. עלייה לדרגה 7 אפשרית רק ל-10% מהמורים. עלייה לדרגה 9 אפשרית רק ל- 3% מהמורים.
  מה הסיכוי שמורה תצליח לעלות בשלוש הדרגות האחרונות במשך 10 שנים בלבד? (ואני כבר לא מדבר על חובת ההשתלמות שאסור לפספס אחרת השנה לא נחשבת לדרגות או שבתון שהמורה מחליטה לא ללמד שליש משרה). קשה לי להאמין שיהיה יותר מאחוז אחד מהמורים בדרגה 6 שיצלחו תוך עשר שנים לעלות בשלוש הדרגות העליונות.
  האם נראה לכם הגיוני?

  אשמח לשמוע הסברים לדרך החישוב שנתתם פה.

  Reply
  1. ריקי אייגנר

   זיו,
   מצ"ב תשובה לשתיים משאלותיך.

   1. כל שנת עבודה מזכה ב2% לפנסיה בכל העולמות.
   2. כל תוספות השכר הרלוונטיות חלות החל משנת העבודה הראשונה.

   העלית סוגיות מורכבות בשתי השאלות הנוספות. נגיב עליהן בצורה מפורטת יותר בהמשך.

   Reply
  2. דליה גילדוני

   תשובה לשאלה 1.
   1. יש להבחין בין ותק מקצועי לשכר לבין שנות העבודה המזכות בפנסיה תקציבית.
   2.בותק המקצועי לשכר נכללות גם שנות העבודה אצל מעסיקים שאינם "שרות המדינה" או שנות עבודה ב"שרות המדינה ", שאינן מזכות בפנסיה תקציבית וכן שנות שירות החובה בצ.ה.ל.
   3.בדוגמא לחשוב הפנסיה, שניתנה על ידי הסתדרות המורים, חושב שכר למורה בותק מקצועי של 25 שנה (20 שנות עבודה ב"שרות המדינה"+ 2 שנות שנות שרות צבאי+ 3 שנות עבודה שאינן מזכות לפנסיה תקציבית).
   מעבר ל – 25 שנות עבודה אחוז תוספת הותק הוא – 1% , כפי שנכתב בדוגמה.

   תשובה לשאלה 2.
   1. לוחות השכר עודכנו בעבר ויעודכנו בעתיד בשיעורי תוספות השכר הנגזרים מן ההסכמים הקיבוציים.
   2. משנת 1993 עודכנו טבלאות השכר מעבר לתוספות השכר כתוצאה מהסכמי שכר ארציים ותוספות יוקר בסה"כ ב – 8.75% , שניתנו בשתי פעימות: בשנת 2007 ובשנת 2008 .
   3. תוספות השחיקה שניתנו בשנת 1998 – 1.2% ובשנת 2001 – 7.2% היו תוספות שחיקה חד-פעמיות, שניתנו על מנת לפצות את ציבור עובדי ההוראה על אי עדכון שוטף של שכרם וטבלאות השכר לא עודכנו.
   4. תוספות השכר שניתנו בגין שחיקה בשנים 2007 ו– 2008 – על טווח של 15 שנה, משמעותן הינה תוספת של – 0.5% לשנה, שיעור הנמוך משיעור תוספת השכר שניתנת על קידום בדרגות ב"אופק חדש", שהיא בין 7.5% לבין 8.5% .
   5. "אופק חדש" ייתר את הצורך של התדיינות על חישוב שחיקת שכר עובדי ההוראה – נושא שנגרר זמן רב , דבר שגרם לדחייה משמעותית בקבלת הפיצוי . לדוגמא: פיצוי עבוד שחיקת שכר במשך 15 שנים נסגר בשנת 2007 .
   כיום הפיצוי הינו שוטף באמצעות קידום בדרגות.

   תשובה לשאלה 3
   1. החישוב בדוגמה התייחס למורה מקצועי בחטיבת הביניים.
   2. הסכם פנסיית "אופק חדש" לא שינה את כללי הזכאות לקבלת גמולי התפקיד. נהפוך הוא – בעוד שטרם "אופק חדש" חושב גמול התפקיד על רכיבי שכר הכוללים רק את השכר המשולב, תגבור הוראה , תוספות שכר 2001 ו – 2008 ; ב"אופק חדש" הגמול מחושב על כל רכיבי השכר, שנכללו בהמרה.
   3. בהסכם הפנסיה ב"אופק חדש" נקבעו שתי תקופות לחישוב ה"שכר הקובע" לפנסיה:
   תק' א' –שנות ההעסקה טרם אופק חדש
   תק' ב' – שנות ההעסקה ב"אופק חדש"

   4. גמולי התפקיד
   בתקופה ב' יחושבו על 100% השכר האחרון הקובע.
   בתקופה א' , על 70% מהשכר הקובע ערב המעבר+ תוספות הוותק שיצטברו ב"אופק חדש"+ הסכמי שכר ארציים + שינוי בדרגת השכלה+ 50% מתוספות השכר מקידום הדרגות ב"אופק חדש".

   5 . כאמור, גמולי התפקיד טרם אופק חדש חושבו רק על כ – 70% מסך כל שכרו של המורה (לא חושב על גמולי השתלמות, כפל תואר, תואר M.A , תואר דוקטור, גמול פיצול, גמול הכשרה ועוד).

   תשובה לשאלה 4

   1 .הקידום בדרגות ב"אופק חדש" מותנה בשנות שהייה בדרגה (פז"מ) ובהכשרה מקצועית על חשבון המדינה (60 שעות בשנה).
   בדרגות הגבוהות לצורך קידום נדרשים גם הערכה וגם קיום מכסות.
   2. המעבר הראשון מדרגה לדרגה מותנה אך ורק בפז"מ ובהכשרה המקצועית.
   3. "המכסה" מחושבת מסך כל עובדי ההוראה, הן אלה שנכנסו ל"אופק חדש" והן אלה שטרם הצטרפו.
   4. כיום, הדרגה השכיחה בשיבוץ מורים הינה דרגה 4, כך שיש פרק זמן מספיק לכלל עובדי ההוראה להתקדם בדרגות מבלי שבעיית המכסה תהווה מחסום.
   5. הסתדרות המורים מאמינה, כי בדיוני השכר הבאים תצליח להגדיל את המכסות ולהוסיף עוד דרגות.

   דליה גילדוני,
   מנהלת מינהלת אופק חדש.

   Reply
   1. זיו

    אני חייב להגיד שאני נפעם ונדהם מהיצירתיות של הדוגמה שלכם ותשובתך הרחבה וסביר:

    לתשובה 1 את מתרצת א תחישוב על הפנסיה בתוספת של 1% שנתי בטענה שהדוגמה מדברת על עובד מדינה שיש לו שנתיים וותק צבאי ועוד 3 שנות עבודה שלא מזכות לפנסיה.
    היכן כתוב שזה המורה שעליו מדברים?
    האם זה המורה הממוצע במערכת החינוך שיש לו שנתיים וותק צבאי וכן יש לו עוד 3 שנות וותק לא לפנסיה?!
    אתם רק מוכיחים שחיפשתם בנרות את הדוגמה שתביא אתכם לתוצאה הטובה ביותר והיא בכלל לא מייצגת את "המורה הממוצע".
    ואגב, אפרופו וותק צבאי, שכחתם לציין שבאופק חדש הוא לא נחשב למשכורת וזה משפיע גם לפנסיה. (אאוץ).

    לגבי שאלתי השנייה עדיין לא הבנתי אייך הכל טוב. הרי גם את הינך מודה שיש תוספות שחיקה, היכן הן בחישוב?! היעלה על הדעת שחברי ארגון המורים שימשיכו להיות בעולם הישן לא יקבלו שום תוספות שחיקה יחסית למהנדסים שיש להם דרגות??? הרי את בעצמך כתבת לסיכום תגובתך הלא כל כך מובנת: "כיום הפיצוי הינו שוטף באמצעות קידום בדרגות." אז…..מי שאין לו דרגות לא יהיה לו שום פיצוי במשך 10 שנים שיתבטא גם בפנסיה שלו?
    שוב, זה לא המורה הממוצעת.

    הרבה אין לי מה להגיד.
    בשום מקום לא כתבתם על מי מדובר, ולכן נראה שהיה מדובר במורה מחנכת ביסודי. עכשו מתברר שבכלל הלכתם ( בלי להגיד כמובן) שמדובר על מורה בחטיבת הביניים? כלומר, שוב הלכתם לדוגמה הקיצונית שיש לה את ההמרה הגבוהה ביותר. ( ואגב כך, את תוספת העבודה הגדולה ביותר שרק על זה מגיע תוספת של דפנה או גמל גם בעולם הישן).
    ו ומורה בחטיבת הביניים זאת הדוגמה המיצגת של הסתדרות המורים למוריה???

    לשאלתי הרביעית:
    את עונה שהדרגה השכיחה היא דרגה 4. אבל זה לא רלוונטי, השאלה הרלוונטית היא מה הדרגה השכיחה של מורה עם 20 שנות וותק לפי הדוגמה!
    לפי הדוגמה שנתתם שכר המורה היא דרגה 6. אין מצב שתוך 10 שנים היא תעלה בשלוש דרגות תוך השתלמות קבועה, עבודה קבועה ( יש באמצע לפחות שבתון אחד אם לא שניים) ולעבור על מגבלת המכסות בלי עכוב שלוש פעמים.
    שוב, לקחתם דוגמה קיצונית לחלוטין ובהחלט לא עבור המורה הממוצעת.

    אז זאת הדוגמה שבחרתם להראות לציבור המורים?
    עם כל הפתלתולים בדרך העיקר להראות איזה יופי הפנסיה עולה באופן תאורטי ( אם לא תיהיה תוספת שחיקה, ואם המורה תצליח לעבור את המכסות וכמובן שמדובר במורה בחטיבת הביניים שעובדת למעלה מ- 50% יותר ואם…ואם……).

    אני מצטער.
    זה נראה כמו מבצע שיווק שלא חשוב מה אומרים העיקר להראות תוצאות ולא כמו דף הסבר לפנסיה.

    Reply
    1. דליה גילדוני

     שלום זיו,
     1 .הדוגמה מתייחסת למורה "שכיח" במערכת החינוך.רוב המורים מגיעים למערכת החינוך לאחר שירות צבאי.
     2. במשך 15 שנה תוספות השחיקה שניתנו למורים היו חד- פעמיות.
     רק תודות ל"אופק חדש" הסכים האוצר לשנות את הגישה ולשנות את לוחות השכר, ב – 2007 ב – 4.75% וב – 2008 ב – 4% נוספים.
     3. מקדם ההמרה בדוגמה היה 27% – שעור המתאים לסטטוס של מורה מקצועי בחט"ב.
     4.הדרגה השכיחה מתייחסת למורה בותק של 20 שנות העסקה.
     5. איננו מחפשים "פילפולים". כל מורה חבר הסתדרות המורים זכאי להגיע לנציגי הסתדרות המורים ולקבל הסבר על הפנסיה העתידית המגיעה לו.
     6. טרם "אופק חדש" מורות בחטיבות הביניים, שהועסקו ב – 100% משרה, היקף העסקתן היה – 24 שעות פרונטליות, 2 שעות שהייה,וכן שעות ישיבות צוות, שעות פעילות בית ספרית (אסיפות הורים , מסיבות וכיוב').מכאן שההתממות וההתייחסות לשעות ההוראה בלבד טרם "אופק חדש", אינה משרתת את ציבור עובדי ההוראה.

     Reply
     1. זיו

      שלום, דליה.
      1. אני לא בטוח אם רוב מוחלט של המורות הן לאחר שרות צבאי. ( יש לו מעט מורות ממגזרים שלא עשו שרות צבאי ולא מדובר במיעוט). אבל לא זה העניין.
      האם רוב המורות במערכת יש להם וותק של 3 שנים מעבודה קודמת? לרוב המורות????

      2. יש תוספות שחיקה למורים או אין בכלל שום תוספת שחיקה? ( כי בחישובכם אפשר להבין שבעולם הישן כבר 30 שנה המשכורת לא עלתה בגרוש – דבר שאינו נכון בעליל). הרי גם בתשובתך למעלה הודאת שיש תוספת שחיקה רק בסכום יותר נמוך. בלי להיכנס לוויכוח "כמה", מדוע זהאינו נכנס לחישובכם לפי העולם הישן?

      3. מדוע מדובר "פתאום" במורה בחיטבת ביניים וזה לא צויין בשום מקום בחישוב המקורי?
      האם המורה בחטיבת הביניים, היא היא הדוגמה השכיחה של המורה המצוי בהסתדרות מורים?

      4. הדרגה השכיחה לדבריך היא דרגה 4. אז מדוע הבאתם דוגמה למורה בדרגה 6???

      5. 5. בתגובה למטה הבאתי עוד מכלול של מקרים לא נדירים כלל ועיקר שבהם הפנסיה בעולם הישן תגדל משמעותית לעומת הרפורמה. מקרים הפוכים כמעט ואין בנמצא. מהזה אומר לגבי הדוגמה הספציפית שבחרתם?

      6. האם גברתי מורה? שעות ישיבות צוות, אסיפות הורים, מסיבות וכו", כמהשעות זה יוצא בשנה? כמה זה יוצר כאשר מחלקים זאת ל- 32 שבועות לימודים? ( וגם בעולם הישן חלק מהפעילות הייתה על חשבון השעתיים שהייה).
      אז כמה יוצא למורה בחטיבת הביניים לעבוד יותר ברפורמה? כמה זההיה מעלה לה את הפנסיה אם היו מפרישים על זה לקופת גמל?
      רק התוספת הנ"ל לבדה הופכת את כל חישוב הפנסיה על פניו.
      אבל יש פה התעלמות מוחלטת מתוספת העבודה.

      Reply
 2. מינה כהן

  אודה לכם על מספר הבהרות:

  1. האם זכויות הפנסיה של עובד הוראה בפנסיה תקציבית עוגנו בחוק שירות המדינה – גמלאות. אם כן, באיזה סעיף

  2. במידה וזכויות הפנסיה לא עוגנו בחוק – היכן הן עוגנו.

  3. הדוגמה להבנתי יותר מבלבלת מאשר מבהירה. אודה להפנייה למקורות המרחיבים הרבה יותר על נושא הפנסיה התקציבית באופק חדש.

  Reply
  1. דליה גילדוני

   1.הסכמי הפנסיה התקציבית לעובדי מדינה עוגנו בעבר מכוח סעיף 108 לחוק הגמלאות. גם כיום ההסכם מעוגן באותו סעיף.
   2. ניתן לשלוח אליך בדואר את הסכם הפנסיה.

   דליה גילדוני,
   מנהלת מינהלת אופק חדש.

   Reply
 3. נטע יעלון

  שאלותיו של זיו הן כבדות משקל וחיוניות. מתי תתמודו עם ה?שאלות תשובתכם לזיו נראית יותר כהתחמקות ומשיכת זמן.

  Reply
 4. מורה

  1. בעולם הישן יש תוספת ותק של 1% רק מן השנה ה- 25, ואילו בעולם החדש כבר מהשנה ה- 6.
  ראו טבלה: http://www.2all.co.il/web/Sites/morim/PAGE40.asp
  2. התשובה השנייה שלך כלל לא ברורה.

  אנא – עני בדייקנות ואל תטעי את המורים שאינם בקיאים בהסכם – זו התנהגות לא ראויה.

  Reply
 5. זיו

  לגב' ריקי אייגנר.
  מודה על תשובתך, אך לצערי היא לא נכונה.

  בעולם הישן יש קידום של 2% כל שנת וותק עד השנה ה- 25. ברפורמה יש רק 1% קידום בוותק.
  תשובתך השנייה לא ברור על איזו שאלה היא עונה ( יתכן שאחת משאלותי לא הייתה ברורה די הצורך).

  בלכ מיקרה, לאור העובדה שהחישוב המופיע בפוסט הוא בוודאות לא נכון ולא משקף את חישוב הפנסיה ברפורמה לעומת המצב בעולם הישן אין מקום לתקן זאת במהירות או לפחות להוריד את החישוב הנוכחי שנותן מצג שווא ובהחלט לא משקף של ההבדלים בפנסיה לפני ואחרי הרפורמה?
  מורים עוד עלולים לחשוב שזה אכן ההפרש שיקבלו בפנסיה – וזה ממש לא נכון.

  וזה עוד טרם לוקחים בחשבון תא תוספת העבודה הנדרשת ברפורמה שאם הייתה ניתנת בעולם הישן, גם היה מעלה את הפנסיה בלי קשר לרפורמה.

  Reply
 6. מורה

  לא ראוי שמאז ה- 2 ביולי ועד היום – ה- 5 ביולי קרוב לחצות – אף אחד לא מגיב לכל כך הרבה שאלות ענייניות לפורום זה שאתם פתחתם בנושא הפנסיה התקציבית.
  כנראה שחוסר התגובה מעיד על אי-יכולת למתן תשובה הולמת –
  ואפילו התשובה שניתנה ב- 2 ליולי לשאלה שנשאלה ב- 30 ליוני – היא לחלוטין אינה תשובה.

  היה עדיף לולא פתחתם את הפורום – שהרי ממילא אינכם נותנים תשובות.

  Reply
 7. זיו

  הלן חישוב הפנסיה האמיתי של אותה מורה לפי הדוגמה שנתתם אבל כפי שהאדם "מהרחוב" היה מבין זאת.

  להלן מספר הנחות שבהחלט מאפיינות את הסטטיסטיקה ואת המורה "הממוצע".

  1. מורה שנכנסת לרפורמה בדרגה 6 יש לה סיכויים קלושים ביותר להגיע תוך 10 שנות וותק לדרגה המכסימלית – דרגה 9.
  אגדין ואומר, שיהיו יותר מורות שלא יעלו כלל בדרגה ( בגלל השתלמויות או מכסות לדוגמה) או שיעלו בדרגה אחת, מאשר מורות שיצליחו לעלות 3 דרגות.
  על כן המורה הממוצעת תעלה בדרגה וחצי עד שתיים, לצורך הדוגמה ניקח את המיקרה המקל לפנסיה לפי אופק חדש ונגיד שאותה מורה תצליח לעלות בשתי דרגות לדרגה 8.

  2. בעשר שנים האחרונות עד לחתימת ההסכם על רפורמת אופק חדש עלתה משכורות המורים בעולם הישן בכמעט 30% כאשר למעלה מחצי מזה, הן תוספות שחיקה בגלל פער ממשכורות המהנדסים שיש להם דרגות. לשום סקטור לא עלתה טבלת השכר באחוז כה גבוה, וזה בגלל שלמורים ( בעולם הישן) אין דרגות. גם פה ניקח את הגישה המחמירה שבעשר שנים המשכורות יעלו רק בגלל שחיקה בכחצי מזה – 15% לעומת עליית שכר שתיהיה בטבלאות השכר עם עלייה בדרגות כמו באופק חדש.

  להלן החישוב האמיתי של הפנסיה לאותה מורה, לפני המעבר לרפורמה ולאחר המעבר.

  Reply
 8. זיו

  משכורתה של המורה לפני המעבר הוא כאמור 8000 שקלים הכולל גמול חינוך בשיעור 10%. שכרה להמרה לא כולל את תוספת החינוך והוא 7272 שקלים.
  לזה מתווספת תוספת המרה של 27% המביאה את משכורתה ל- 9235 שקלים ועל זה תקבל גמול חינוך בשיעור 10%, כך שמשכורתה אחרי ההמרה תיהיה 10160 ( בדיוק לפי חישוב ההסתדרות אבל המרכיבים האמיתיים קצת שונים ויש לזה משמעות בהמשך).

  במשך 10 שנות עבודתה ברפורמה תעלה משכורתה ב- 10.4% (1% לשנה בחישוב של ריבית דריבית) ועלייה בשתי דרגות תעלה את משכורתה בעוד 16%. ועל כן סה"כ משכורתה הקובעת של המורה עבור תקופה ב לפנסיה תיהיה:
  13011 = 10160 * 1.104 * 1.16

  משכורתה של המורה עבור תקופה א תיהיה משכורתה בטרם ההמרה – 7272 ( לא כולל חינוך כאמור) ועליו יש להוסיף עדכון וותק – 10.4%, עדכון חצי מנהדרגות 8% ותוספת חינוך של 70% מגמול החינוך – 7%.

  9277 = 1.07 * 1.08 * 1.104

  ועל כן משכורתה הקובעת לפנסיה לפי חישוב שתי תקופות תיהיה:

  10521 = 30 / ( 13011 * 10 + 9277 * 20)

  אותה מורה, אם הייתה ממשיכה בעולם הישן הייתה משכורתה הקובעת לפנסיה 7272 ועל זה תוספת של 10% חינוך, תוספת וותק של 16% (חישוב של 2% עד וותק 25 ו-1% להמשך, כולל חישוב ריבית דריבית). 15% תוספת שחיקה ממוצעת.
  משכורתה הקובעת לפנסיה הייתה:

  10671 = 1.16 * 1.15 * 1.10 * 7272

  רואים פה שאותה מורה בגלל שהצטרפה לרפורמה הפסידה 150 שקלים למשכורת הקובעת שלה לפנסיה, בגלל צרופה בעל כורחה לרפורמה.

  חשוב לי לציין, כי אלה ורק אלה הן העובדות המדויקות לגבי הפנסיה כפי שהן מופיעות בהסכם

  Reply
  1. זיו

   מספר הערות לחישוב הפנסיה לפני ואחרי ההצטרפות לרפורמה.

   יש המון משתנים בחישוב הפנסיה שמאוד מקשה להגיע לשיערוך אמיתי.
   אני מודע שהחישוב מתבסס על נתונים שיכולים להשתנות ( להשתנות לשני הכיוונים!) אבל הם מתבססים על נתוני המורה ממוצע ועל נתונים סטטסטיים בעבר.

   בנוסף יש עוד לא מעט נתונים שלא נלקחו בחשבון שהיו מראים שהפסד הפנסיה במעבר לרפורמה הוא הרבה יותר גדול ממה שניתן פה בחישוב:

   דוגמאות:

   1. לקחתם מחנכת-אם שמקדם ההמרה שלה גבוה יותר. אם מדובר במחנכת שאינה אם, הפער בפנסיה לרעת ההצטרפות לרפורמה היה גדל.

   2. לקחתם מחנכת רגילה שמקבלת 10% גמול חינוך. מורה מחנכת בכיתה בכתה א שגמול החינוך שלה היה 11.5% הפער לרעתה בהצטרפות לרפורמה גדל.

   3. לקחנו כמובן מאליו שאותה מורה השלימה את מקסימום גמולי ההשתלמות שלה טרם כניסתה לרפורמה. יש מורות שטרם סיימו את מלוא מכסתן ובמקרה כזה, כניסתן לרפורמה מרע עוד ומשמעותי את הפנסיה שלהן, לעומת המשך בעולם הישן.

   4. החישוב מתבסס על מורה בעלת תואר שיש לה מקדם המרה מלא והתקדמות בדרגות. מורות בלי תואר ( יש כאלה במערכת) שלא יצליחו להשלים את התואר יפגעו בפנסיה חבל"ז. גם יקבלו רק 80% בהמרה וגם אין להם קידום בדרגות. הפנסיה שלהם תיגע אנושות מאוד בגלל כניסתן לרפורמה.

   5. מורה שתסיים בתקופה השנייה תואר שני ( ובטוח שיהיו כאלה) יקבלו עדכון של 5% למשכורת הקובעת לפנסיה. בעולם הישן התוספת היא הרבה יותר גבוהה. עוד נתון שמרע את החישוב לרעת הרפורמה בחישוב לפנסיה.

   והכי חשוב:
   כדי לקבל את הפנסיה "המשופרת" ברפורמה, על המורה להשקיע הרבה יותר שעות עבודה. על זה אין חולק.
   אז גם לעבוד יותר וגם לקבל פחות פנסיה?!

   אם משהוא לא ברור בחישובים או שיש לכם להעיר או להאיר משהוא, אשמח לענות.

   אלה ורק אלה הן העובדות המדויקות לגבי הפנסיה כפי שהן מופיעות בהסכם.

   Reply
 9. ש. לוי

  זיו,
  נו באמת… העיקר שכל המורים ההורים והתלמידים מרוצים מאופק חדש.
  אתה שואל שאלות קשות מידי, ואינך יכול לצפות למענה מהיר וחד משמעי. חישובים זה לא עניין פשוט.
  חוץ מזה, רוב המורים הוותיקים ממילא פורשים. הצעירים שכבר מגיעים למערכת החינוך, לא יחזיקו מעמד וישחקו במהרה, כך שאין סכנה שמישהו יזדקק לחישובי פנסיה בתנאי אופק חדש.

  Reply
 10. סילביה - בת ים

  שלום
  אני מורה בכירה עם ותק של 28 שנה , אין לי תואר.
  נרשמתי להשלים את התואר בתש"ע ובית ספרי עובר לאופק חדש. מקדם
  ההמרה שלי הוא ללא תואר, כלומר 80 % מהשכר של מורה עם תואר ראשון.
  לאחר השלמת התואר איך יהיה החישוב של המשכורת שלי? על פי המרה בזמן
  כניסה לאופק (ללא תואר) או יחשב רטרואקטיבי עם התואר?
  בתודה מראש
  סילביה

  Reply
 11. כנניהו המיסר

  קראתי בעיון את כל מה שנכתב בעמוד זה. אני מודה לכם מאוד על הפורום, על המידע בו ועל ההגינות להציג את הביקורת על מידע זה.
  ואכן, שוכנעתי.
  לאופק חדש לא אכנס.
  תודה.

  Reply
 12. יחזקאל דניאלי

  שמירת הערך הריאלי של הפנסיה הישנה היתה מבוססת על תוספת היוקר,ככלל המשק +תוספת השחיקה מעת לעת + תוספות השכר עקב פתיחת הנסכמים.
  כיום,נותרה רק תוספת היוקר ונגזלו מאיתנו תוספות השחיקה והשכר,אז כיצד מסבירים לנו שהפנסיה לא נפגעה? כיצד חותמים בשמיעל פגיעה כה משמעותית,באופן רטרואקטיבי?כיצד התחייב וסרמן ביומן המורה שהפנסיה תהיה גבוהה מהמצב הקיים?
  על התחייבות מוליכה שולל כזו הוא חייב לשלם מכיסו או מקופת ההסתדרות.

  Reply
  1. יחזקאל

   יש לי הרושם שכל החישובים באים לזרות חול בעיני המורים ולטשטש את האמת ,שלאורך שנים יפגע גם יפגע הגמלאי,ומפגיעה זו יממנו את העלאת השכר למורים החדשים. כל עוד לא ינתן לגימלאים תחליף לתוספת השחיקה והשכר,יש לדרוש משני הארגונים להשבית את המערכת.

   Reply
 13. מיכל

  ksלדליה גילדוני שלום
  אני מורה בעלת וותק של 33 שנה בהוראה, כך שע"פ החישובים שלפני הרפורמה אני זכאית לגמלה של 60 % (ערכתי כבר חשבון מדוייק והפחתתי אחוזים לפנסיה מתוך השנים שעבדתי במשרת מורה-אם)
  נראה לי שע"פ השקלול עליו מדברים ביישום הרפורמה כדאי לי כבר לפרוש היות ויש לי בס"הכ עוד כ 7 שנים עד לגיל הפנסיה
  ממתינה לתשובתך

  Reply
 14. ורד

  כפי שמתואר לעיל, "הגמלה המשולמת לעובד ההוראה הפורש לגמלאות היא תוצאה של מכפלת אחוז הפנסיה שצבר במשך שנות עבודתו בשרות המדינה בשכר האחרון הקובע ובחלקיות משרתו הממוצעת לכל אורך תקופת העסקה." ומדגש במקור כי הבסיס לחישוב הוא השכר האחרון הקובע. לעינייננו זהו השכר האחרון באופק חדש. הדבר דומה לעובד הכלול בהסכם פנסיה תקציבית אשר משנה תפקידים במהלך שנות עבודתו וכתוצאה מקודם בשכרו. לצורך חישום הפנסיה נלקח השכר האחרון ביום צאתו לגימלאות ולא ממוצע המשכורות האחרונות בכל תפקיד. אם כך, למה מבוצע בכלל החישוב של ממוצע המשכורות לפני הרפורמה ואחריה. תוצאת החישוב הזה פוגעת בשכר האחרון ומקטינה אותו כך שגם הפנסיה נפגעת. (תוצאת החישוב יוצרת מעין יצור כלאיים של פנסיה תקציבית ופנסיה צוברת)
  אודה על תשובה מה הבסיס החוקי לצורת חישוב זו של פנסיה תקציבית בכלל ובהסכם אופק חדש בפרט?

  Reply
 15. דיאנה חזקיהו

  אני מורה כבר 25 שנה ,6 שנים מתוכן מחוץ לארץ,בעלת תואר שני מחול שלפיו אני מקבלת שכר.גילי הוא 47,אשמח לדעת פרטים על פנסיה תקציבית

  Reply
 16. יעל

  שאלה: אם בעולם הישן לפני המעבר לאופק חדש חנכתי כתה
  והמעבר לאופק חדש היה עם חינוך כתה
  בעולם החדש (אופק חדש)לא חנכתי כתה.
  האם בחישוב הפנסיה אקבל תוספת של חינוך 10% על השנים
  בהם חנכתי במעבר לאופק חדש.

  Reply
 17. אלי

  איך מחושב השכר הקובע של מורה לפנסיה (לגבי תק' א' ) שמונתה לראשונה למנהלת בית ספר (באופק חדש) אחרי שעבדה מספר שנים באופק חדש כמורה…..האם יש לקדם את השכר לפני המעבר לאופק חדש לשכר מנהלים בתקופה הקודמת ? או שיש להוסיף לכך מחצית מן ההפרש בדומה למעבר לתאר מתקדם יותר + תוספת ותק

  Reply
 18. דפנה

  תודה לך זיו, על ההערות המחכימות ומלמדות, המאירות את ה"פינות האפלות" אותן השתדלו הוגי האופק להחביא.אני רוצה להעלות נקודה נוספת למחשבה, ומניחה שלדליה או לוסרמן לא תהיינה תשובות ראויות:האם ידוע לכם, שבניגוד למורים, שקיבלו מקדם המרה 17-37% בעת המעבר בין העולם הישם וחדש, קיבלו כ-ל הגננות ללא הבדל ותק, גיל, סטאטוס או השכלה- מקדם המרה 16?האם זה מעשה הוגן? אני, עם ותק של 25 שנה! ההסתדרות צוחקת עלי בפנים בלי בושה. וכאן היא לא עונה כבר חודשים. למי אכפת? העיקר שראשי ההסתדרות מקבלים שכר של עשרות אלפי שקלים בחודש.

  Reply
 19. גננת

  דליה שלום,מספר שאלות לי אלייך:1. מדוע נקבע מקדם המרה אחיד ונמוך לגננת – 16% בלבד ?2. מדוע, בניגוד לגמול החינוך, גמול הייעוץ וגמול הריכוז, גמול ניהול הגן לא נכלל ברכיבי ההמרה?כלומר, אינו מוכפל במקדם ההמרה, הנמוך גם כך?3. מדוע אין לגננות שעות שהייה? כלום אין לנו עבודה מעבר לשעות העבודה?להזכירך, מורה עובדת 26 שעות פרונטאליות + 5 פרטניות + 5 שהייהגננת עובדת 30 שעות פרונטאליות השוות ל 37.5 שעות פרונטאליות של מורה.4. מדוע שעת עבודת הגננת עומדת על 60 דקות בעוד שעת עבודה של מורה הינה 45 דקות?5. מדוע נושא קבלת 36 שעות נוספות לגננות עדיין לא מצא את פתרונו. גננות לא מקבלות את התוספת         מזה 5 שנים תמימות.6. מדוע החליט וסרמן להקטין את תוספת עיני המוכרת לפנסיה לגננות ולהפנותה למתן הטבות לציבור המנהלים וסגניהם? פשוט לגזול את 'כבשת הרש'זוהי פגיעה אנושה בציבור הגננות והפלייתן ביחס למורים ומנהלים.עד מתי תמשיך ההסתדרות לפגוע בגננות?אשמח לקבל ממך תשובות מפורטות.

  Reply
 20. שרי

  שלום,אני מורה כבר 35 שנים.השנה נכנסנו לאופק חדש.אינני בטוחה שאני מעוניינת ללמוד כדי ל   עלות בדרגה.אבקש לדעת מה תהיה התוספת כשאצא לגמלאות בין דרגה 7 ל דרגה 8?תודה

  Reply
 21. אנונימי

  מה הדין לגבי מורה שצבר 70% לפנסיה בעולם הישן והשנה נכנס לאופק חדש בכפיה האם הפנסיה תהיה רק לפי העולם הישן ,ועל השנים העודפות אין קשר לפנסיה וזו רק משכורת נטו ?

  Reply
 22. רוז

  אני מורה כבר 38 שנים השנה פרשתי לגמלאות עם דרגה 6 וגם מחנכת
  עבדתי 3 שנים באפק חדש ברצוני לדעת איך עושים חישוב לפנסיה ומה הוא בערך גובה המשכורת שתהיה

  Reply
 23. א. הלוי

  אני גימלאי תפקידי האחרון מפקח במינהל חברה ונוער.פרשתי לגמלאות בנובמבר 2011.האים הסכם הגמלאות החדש שנחתם עם הסתדרות המורים כולל גם אותנו המפקחים?

  Reply
 24. sara oz

  מתי המורים יקבלו את התוספת לפנסיה. ולא את ה-50 ש" המגוכחים? ואם ישלמו רטרואקטיבית מה לגבימס הכנסה?  הריני מתקוממת על תוספת דרגה שלמה למורות אמהות לילדיםמתחת לגיל /14. מה לגבי כל המורות שהשקיעו מיטב שנותיהן וילדיהן בוגרים? זה שוויון? קיבלתי 7.5 לעומת מורה מקביל העם אותם הפרמטרים ,פחות וותק  ההבדל שהיא צעירה יותר ואמא לבת בגיל 11. קיבלה 8.5 בטבלת מ.א. זה הוגן??? אעשה מיטב מאמצי לפרסם זאת. קידום ודרגה נותנים לפי וותק והשכלה. להיות אמא זו זכות ולא חובה.

  Reply
 25. חגית

  שלום,

  אני בת 57, עם זכויות לפנסיה תקציבית. כיצד אוכל לבדוק כבר עכשיו מה צברתי ולמה אני זכאית? מה גובה הקצבה שמגיעה לי בנקודת זמן הזאת. האם ניתן לעשות חישוב עפ"י תלוש המשכורת?
  לפי מה שכתוב כאן יכול להיות שלא כל שנות הותק שלי צברו לי זכויות?
  תודה

  Reply
 26. מיכל

  אני גננת בת 59 היום ,עם ותק של 39 שנים מתוכם שנתיים באופק חדש 100 אחןז משרה כל השניםרציתי לדעת אם כדאי לי לצאת לפנסיה כבר בתחילת השנה הבאה,וכמה אקבל שכר בתקופת הפנסיהתודה מיכל

  Reply
 27. איתי

  שלום לך, מה שלומך?אני עובד כמורה במשרד החינוך מאז 1998 וממשיך לעבוד עד היום.ברצוני לדעת כמה חסכתי לפנסיה עד היום?    ולכמה אגיע בגיל הפרישה? 64בתלוש השכר שלי מצוין   א. השכר שלי וותק להוראה:17   ב. ותק צה"ל 223    ג. לשכר: 19 ד. סה"כ תשלומים: 11.893   ה. מקדם משרה כללי: 0.97222  ו.  מקדם משרה באופק: 0.97223אני גם מבין שעל כל שנת ותק בפנסיה התקציבית שלי אני מקבל 2% לפנסיה. אודה לך מאוד!! אם תוכל לעזור לי בחישוב שתי השאלות שלי!

  Reply
 28. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  מענין מדוע הם שותקים שם… ב4.5.13 שאלתי שאלה ועד היום לא מצאו לנכון לענות לי.תחשבו לבד למה.

  Reply

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.