על מה תרצו לקרוא היום?

שעון נוכחות – שאלות ותשובות

על פי הודעת משרד החינוך, כ-100 שעוני נוכחות שהותקנו בבתי הספר יחלו לפעול כבר בשבועיים הקרובים. בשנת הלימודים הקרובה, יושמשו עוד 700 שעונים שכבר הותקנו בבתי הספר בחודשים האחרונים, אך טרם הוכנסו לשימוש.

מאחר ונושא שעוני הנוכחות כבר מעורר שאלות רבות בקרב מורים, אנחנו מביאים casino לכם מקבץ שו"ת, המכיל פרטים עקרוניים בנושא החתמת שעון הנוכחות בכניסה וביציאה.


שאלות נוספות בנושא ניתן להפנות למינהלת אופק חדש באמצעות הטלפון או לפנות ליועצים כאן בבלוג באמצעות הפורום.

 1. מנהלים וסגני מנהלים אמורים לעבוד 40 שעות. האם מדובר בשעות שעון או בשעות שיעור?

  40 השעות הללו הינן שעות שיעור.

 2. מנהל/ת החוזר/ת לפעילות ערב בבית הספר - האם יכול/ה לפצל את שעות העבודה?

  כן, ניתן לפצל. על המנהל/ת להחתים בשעון הנוכחות ביציאה ובכניסה לבית הספר.

 3. מנהל/ת היוצא/ת לישיבה באמצע יום הלימודים (הישיבה מסתיימת הרבה לאחר שעות העבודה) - מתי להדפיס שעון?

  ניתן לדווח ידנית על השעות בהן מנהל בית הספר עובד מחוץ לכותלי בית הספר באמצעות טופס "עדכון שעון נוכחות", שהועבר למנהלים על ידי משרד החינוך.

 4. האם מותר למורה להתחיל את יום העבודה בשעה 07:30?

  יום העבודה של מורה ייחשב רק מהשעה 07:45. על פי הכתוב בהסכם אופק חדש, פרק מ"ה, סעיף 152 ג':
  "א) בכל בית-ספר בו תיושם הרפורמה, יבצעו עובדי ההוראה חתימת נוכחות, בכל כניסה לבית הספר ובכל יציאה ממנו, באמצעות שעון נוכחות ממוחשב שיותקן בבית הספר, בהתאם לכללי דיווח שייקבעו על- ידי משרד החינוך.
  ב) עד להטמעת שעון נוכחות בבית הספר יבוצע דיווח הנוכחות באופן ידני בהתאם להנחיות שיפורסמו על- ידי משרד החינוך.
  ג) שעות העבודה של עובד הוראה ייספרו מרגע ההחתמה בשעון הנוכחות - לגבי מנהל בית ספר וסגן מנהל ראשון – לא לפני השעה 7:00 בבוקר, ולגבי יתר עובדי ההוראה לא לפני השעה 7:45 בבוקר. במקרים חריגים, בהם תידרש תחילת עבודה בשעה מוקדמת יותר בבוקר, ניתן יהיה לבקש את אישורו של מנהל המחוז, אשר ידון בבקשות ויקבל החלטות לגביהן בהתאם להנחיות שייקבעו על- ידי משרד החינוך ואשר יובאו לידיעת הסתדרות המורים מראש".

 5. האם צריך להחתים שעון נוכחות על שעות נוספות?

  כן, יש להחתים את השעון על שעות "פעילויות בית ספריות" (18 שעות במחצית) על פי הגדרתן, כמפורט בהסכם בסעיף 30.

 6. מורה איחר/ה לעבודה בגלל נסיבות חיצוניות (פקקים לדוגמא). מה עושים?

  הנושא יידון לגופו של עניין. יש למלא דיווח ידני.

 7. איך מדווחים על פעילויות בית ספריות המתקיימות מחוץ לכותלי בית הספר?

  מנהל בית הספר ימלא טופס עדכון שעות נוכחות ידני.

 8. האם צריך לדווח על עבודתו של עובד ההוראה גם ב"אופקית", כשבבית הספר יש שעון נוכחות?

  נוהלי הדיווח באופקית נותרו ללא שינוי.

 9. מאיזו שעה רשאים מנהל בית ספר וסגן מנהל להתחיל את יום העבודה?

  מנהל וסגנו רשאים להתחיל את יום עבודתם מהשעה 07:00 ולהחתים שעון נוכחות .
37 thoughts on “שעון נוכחות – שאלות ותשובות

 1. פרידה

  מדוע נקבע שעת תחילת יום עבודה למורים ב 8:45 איפה ההגיון ?
  אנו מגיעות מוקדם יותר מאחר וב8:45 מתחילות תורנות.
  אנו מגיעות מוקדם יותר כי אנו אחראיות לילדים היוצאים בזמן לעמוד במעברי חציה.
  אנו מגיעות מוקדם יותר כדי לשוחח עם הורים כדי שלא יפסידו יום עבודה.
  איזו החלטה שגויה ולא הגיונית שהתקבלה בטח לא על דעתן של מורות רבות בשטח.

  Reply
  1. דליה גילדוני

   שלום רב,
   המידע שבידיך שגוי. להלן המידע המדוייק.
   בהסכם אופק חדש, פרק מ"ה, סעיף 152 ג' כתוב:
   בכל בית-ספר בו תיושם הרפורמה, יבצעו עובדי ההוראה חתימת נוכחות, בכל כניסה לבית הספר ובכל יציאה ממנו, באמצעות שעון נוכחות ממוחשב שיותקן בבית הספר, בהתאם לכללי דיווח שייקבעו על- ידי משרד החינוך.
   ב) עד להטמעת שעון נוכחות בבית הספר יבוצע דיווח הנוכחות באופן ידני בהתאם להנחיות שיפורסמו על- ידי משרד החינוך.
   ג) שעות העבודה של עובד הוראה ייספרו מרגע ההחתמה בשעון הנוכחות, לגבי מנהל בית ספר וסגן מנהל ראשון – לא לפני השעה 7:00 בבוקר, ולגבי יתר עובדי ההוראה – לא לפני השעה 7:45 בבוקר. במקרים חריגים, בהם תידרש תחילת עבודה בשעה מוקדמת יותר בבוקר, ניתן יהיה לבקש את אישורו של מנהל המחוז, אשר ידון בבקשות ויקבל החלטות לגביהן בהתאם להנחיות שייקבעו על- ידי משרד החינוך (ואשר יובאו לידיעת הסתדרות המורים מראש.)
   בברכה,
   דליה גילדוני
   ראש מינהלת אופק חדש

   Reply
 2. דקלה

  ששלום רב,
  בהסכם אופק חדש נאמר לנו כי תנאי העבודה בביה"ס ישופרו, יהיו לנו מרחבי עבודה נוחים וגישה למחשבים וכך נוכל לסיים את עבודתינו (שלעולם אינה נגמרת, כידוע, בביה"ס) כרגע כל אלה אינם בנמצא. האם כל שעות העבודה הנמשכות אל תוך השעות הקטנות של הלילה אינן נחשבות כשעות עבודה? האם אין בשעון הנוכחות מעין לעג לרש?

  Reply
  1. דליה גילדוני

   שלום רב,
   שעון הנוכחות – כשמו כן הוא. בעצם החתמתו מיידע המורה את המעסיק – משרד החינוך- באיזה שעות שהה בפועל במקום העבודה.

   לעניין שיפור מרחב העבודה, אכן הצדק עימך!
   האחריות על השיפוץ וההכנה של מרחבי העבודה בבתי הספר, לרווחת המורים והתלמידים , במסגרת אופק חדש, היא על הרשויות המקומיות. ישנם יישובים בהם מסיבות שונות לא החלו בביצוע עבודות השיפוץ. אנו ממליצים לפנות ליושב ראש סניף הסתדרות המורים בעיר/ביישוב בו נמצא בית ספרך, כדי שיפנה לראש הרשות על מנת לקדם את בביצוע העבודות.
   בברכה,
   דליה גילדוני
   ראש מינהלת אופק חדש

   Reply
 3. דוד

  כיוון שנכתב כאן ש40 הש"ש למנהלים וסגני מנהלים הינן שעות שיעור שהם 45 ד' משמע שאם נצרף אותן לשעות עגולות בנות 60 ד' יוצא שמנהל או סגן יצטרכו לעבוד בשבוע 30 שעות ש"ש בנות 60 ד' כל אחת ואז תיתכן חלוקה עקרונית של יומיים בשבוע מ07:30 עד 15:30 שהם סך של 16 ש"ש ועוד יומיים בשבוע של 07:30 עד 14:30 שהם סך של 16 ש"ש נוספות סה"כ 30 ש"ש בנות 60 ד' כל אחת או לחילופין כל חלוקה אחרת של שעות העבודה במשך השבוע שתיתן תוצאה זהה. האם הבנתי נכונה את העניין לתשובתכם אשמח

  בתודה
  דוד
  ס. מנהל

  Reply
  1. דליה גילדוני

   למנהל בית הספר שלום רב,
   שעון הנוכחות לא בא לשנות סדרי עולם. מנהל בית הספר ימלא את תפקידו, כפי שעשה עד הכנסת שעון הנוכחות לפעילות.
   יש להבהיר, כי בשלב זה מופעלים שעוני הנוכחות, במקצת בתי ספר, לניסיון ("פיילוט" ).עובד הוראה יחתים את השעון בבואו לבית הספר ובצאתו.
   את הדיווח על שעות העבודה בתכנת המינהל "אופקית" יש לקיים כרגיל.
   יש להניח שבמהלך הנסיון יוסקו מסקנות, שיביאו את משרד החינוך להוסיף הנחיות בכתב. כרגע החתמת שעון הנוכחות חדשה לכולם ועל כן עולות אי בהירויות, שקרוב לוודאי יתבהרו עם הזמן.
   בברכה,
   דליה גילדוני
   ראש מינהלת אופק חדש

   Reply
 4. מינהלת אופק חדש

  לכל הגולשים,
  במערך הפורומים שלנו נפתח פורום לנושא שעון הנוכחות. יועצי הסתדרות המורים זמינים לשאלות בנושא.

  בברכה,
  מינהלת אופק חדש.

  Reply
  1. פרידה

   שאלה מאת: פרידה ב-27 במאי, 2009:

   עדיין לא התייחסתם לטענתי לגבי תחילת יום העבודה שלנו וההחלטה השרירותית והלא הגיונית של 7:45 כתחילת יום עבודה.
   אני לא מנהלת ולא סגנית , אני מגיעה מוקדם ולפני השעה שנקבעה כמו רבות מעמיתותי ולא אבקש אישור מנהלת המחוז על כך וזאת מסיבות שונות הקשורות לעבודתי השוטפת כמורה מן השורה

   Reply
   1. מינהלת אופק חדש

    שלום רב,

    אינך נדרשת לפנות באופן אישי למנהלת המחוז. מנהלת בית הספר אמורה לפנות בשמך ובשם מורות נוספות, המחוייבות למלא תפקידים הדורשים התחלת יום עבודה מוקדם מהשעה 07:45 , בשל אופי הפעילות.
    בברכה,
    דליה גילדוני

    Reply
 5. פרידה

  עדיין לא התייחסתם לטענתי לגבי תחילת יום העבודה שלנו וההחלטה השרירותית והלא הגיונית של 7:45 כתחילת יום עבודה.
  אני לא מנהלת ולא סגנית , אני מגיעה מוקדם ולפני השעה שנקבעה כמו רבות מעמיתותי ולא אבקש אישור מנהלת המחוז על כך וזאת מסיבות שונות הקשורות לעבודתי השוטפת כמורה מן השורה.

  Reply
 6. חגית

  כמה שאלות:
  1. מה קורה כאשר עובדים בשני בתי ספר ?
  2. מה לגבי ביטול זמן – בנסיעה מבית ספר לבית ספר???
  3. 3. יש פעמים שאני מגיעה ב- 7:00 כדי להיפגש עם הורים לפני תחילת יום הלימודים במסגרת הייעוץ ? מה קורה לגבי זה?
  א 4. אצלינו התורנות מתחילה בשעה 7:30 ? האם זה שוב על חשבון המורה?
  5. מה קורה כאשר יוצאים לישיבות ברווחה? במח' חינוך וכו' ? ולעיתים זה אחרי שעות בית הספר האם צריך לחזור ולהחתים כרטיס? לדווח ידנית?

  Reply
  1. מינהלת אופק חדש

   שלום רב,
   1. מחתימים שעון נוכחות בעת הכניסה לכל בית ספר וכן גם בשעת היציאה מכל בית ספר.
   2.אין התייחסות ל"ביטול זמן" במעבר בין מוסדות בהם עובד עובד ההוראה.
   3. בהסכם הקיבוצי בפרק מ"ה – שעון נוכחות סעיף 152 ג' כתוב:
   "שעות העבודה של עובד הוראה ייספרו מרגע ההחתמה בשעון הנוכחות, לגבי מנהל בית ספר וסגן מנהל ראשון – לא לפני השעה 07:00 בבוקר ולגבי יתר עובדי ההוראה- לא לפני השעה 07:45 בבוקר. במקרים חריגים, בהם תידרש תחילת עבודה בשעה מוקדמת יותר בבוקר, ניתן יהיה לבקש אישורו של מנהל המחוז, אשר ידון בבקשות ויקבל החלטות לגביהן בהתאם להנחיות שייקבעו על ידי משרד החינוך."

   4.בחוזר מנכ"ל – חוזר מיוחד ו' (התשנ"ח) אוקטובר 1994 – סעיף 14 כתוב:
   "על המורה להימצא בבית הספר לפחות 5 דקות לפני תחילת הלימודים או לפני שיעורו הראשון בבית הספר".

   5. ב"זכויותך" 2008 עמוד 150 כתוב:
   "תורנויות – לפי הנוהג המקובל, ניתן להטיל על כל מורה העובד מעל חצי משרה (מ – 51% ),שתי תורנויות שבועיות: תורנות אחת ארוכה (יום מלא) ותורנות אחת קצרה (של הפסקה אחת). בממ"ד – תורנות אחת נוספת בשעת התפילה.
   מורה העובד מ- 1/3 עד 1/2 משרה- התורנויות הן אחת לשבועיים.
   מורה עד 1/3 משרה – פטור מתורנויות. המורים התורנים יגיעו לביה"ס ביום התורנות שלהם בשעה 07:45(מכתב רונית תירוש 12.3.2003 )."

   6. במידה שיוצאים מבית הספר לצורך ישיבת עבודה, יש להחתים את השעון ביציאה מביה"ס ובחזרה אליו. על השעות שבין היציאה לחזרה ידווח מנהל בית הספר ידנית. אם לא חוזרים לביה"ס לאחר הישיבה, יש לדווח ידנית גם כן.

   בברכה,
   דליה גילדוני
   מינהלת אופק חדש

   Reply
 7. בצלאל שמחון

  האם שעה היא 45 דקות או 60 דקות?אם כן האם ניתן לעבוד מעל 40 שעות לסגן או מנהל?

  Reply
 8. מתפללת

  בבתי הספר הדתיים יש תפילה כל בוקר כחצי שעה ורק אחר כל מתחיל יום לימודים שכאמור מאריך את יום הלימודים האם יש לכך התייחסות החתימת ההסכם הסופי?

  Reply
 9. רונית

  ביאני מבקשת לדעת מתי על פי הסכם אופק אמור להתחיל יום עבודתי, בהנחה שבבית ספרינו יום הלימודים מתחיל בשעה 8.10.
  האם חלה עלי חובה להגיע , אם אינני תורנית באותו היום, רבע שעה לפני
  כל יום????????
  מתי אני חייבת להיות בבית הספר כל בוקר???

  Reply
 10. יעל לוי

  האם בשלב מסויים ישימו גם שעון נוכחות על שעות ההשקעה הנוספות בבית?
  בהן מכינים חומרי למידה כיוון ששעות השהייה אינן מספיקות תמיד?
  ועל השעות בהן הורים מתקשרים ומדברים איתנו בערב, או אחה"צ כאשר הם פנויים?
  האם על כך יופעל גם כן שעון?

  Reply
  1. מינהלת אופק חדש

   יעל שלום,
   במסגרת הרפורמה, כל שעות ההשקעה הנוספות בבית, יחד עם שעות עבודה נוספות שמעולם מורים לא תוגמלו עליהן, נכנסות במסגרת יום הלימודים והמורים מתוגמלים עליהן בהתאם.

   לגבי פניות של הורים, במסגרת מערכת השעות החדשה של אופק חדש, ניתן לקיים פגישות עם הורים במסגרת יום הלימודים.

   זכותך בהחלט לבקש ולעמוד על כך שהורים ותלמידים ינצלו שעות אלה במהלך יום הלימודים ולא יפנו אלייך בשעות הערב ואחה"צ, שהן זמנך הפרטי לכל דבר.

   חתימה טובה!

   Reply
 11. עדנאן מנסור

  באיזה שעה צריך מנהל בית הספר להגיע בבוקר לבית הספר

  Reply
 12. שאלה מאת: קארין

  שלום רב
  האם מותר למורה לבטל את שיעור חברה (מפתח הלב)וללמד שיעור מקצועי במקום?
  תודה רבה

  Reply
 13. ליוס אסכנדר

  כידוע באופק חדש אין דלתות ואין חלונות. למרות זאת לפעמים יצטרך המנהל לעשות דלתות. השאלה, האם ניתן להחתים שעון נוכחות זמן שהמורה מגיע לשעת עבודתו הראשונה לאחר דלת?. האם נבדק העניין המשפטי כשמורה חלילה נפגע מחוץ לכותלי בית הספר בשעות דלת, אשר מלא הן לא מעוגנות בהסכמי אופק חדש?.

  Reply
 14. דנה

  יע האם יש אפשרות חד פעמים לעשות שעות שהייה ביום אחר מאשר נקבע, למשל אם נקבע שביום ג' אני נשארת 2.5 שהייה , האם אפשרי חד פעמי לפצל את שעות השהייה כך ששעתיים יעשו ביום ג' וחצי שעה ביום ד'?

  Reply
 15. דוד

  שלום רב,
  האם מותר לבטל שיעור ספורט כעונש על התנהגות

  Reply
 16. יוכי

  האם ניתן לחייב אותי להמשיך ולעבוד בבית  גם כשאני חותמת על שעון הנוכחות? האם לא היתה זאת כל הכוונה של שעון הנוכחות ?? להסדיר את  כל נושא שעות העבודה הרבות שהוקדשו בבית לעבודה ?? או שכוונת שעון הנוכחות היתה בעצם להוריד היכן שניתן להוריד מהשעות משרה שלי ואת כל העבודה הרבה שיש לעשות , צריך להמשיך  ולעשות בבית, כרגיל….על חשבון זמננו כמו בימים שלפני הסכם האופק החדש הזה??

  Reply
 17. איריס

  אם אני אמורה לחתים שעון נוכחות, ואני מקבלת רק 18 שעות נוספות, מה תהיה התגובה אם לא אסכים לעבוד יותר?  אבצע את כל מטלותי במסגרת השעות הללו.  מחתימים שעון בכל מקום עבודה הגיוני רק כאשר העבודה מסתיימת, לא כך?

  Reply
 18. שלומית

  במידה ואני מגיעה כל יום בשעה 7:15 לבי,ס , האם אני זכאית במצטבר לוותר על שעת שהייה?

  Reply
 19. ליאור

  שלום

  השעה החמישית והשישית שלי הן שעות שהות האם אני יכולה לקחת את ההפסקה ולסיים את יום העבודה שלי בשעה 13:15 במקום בשעה 13:30

  תודה

  Reply
 20. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  אשמח לקבל תשובה בענין שהוזכר לעיל,התפילה במנין מתקיימת עבור תלמידי כיתות ז' ח' בביה"ס היסודי משעה 7.20 ועד 8.00 .כיצד נחשבת השעה הזו בכל יום עבור מחנכי הכיתות? הרי זו לא שהיה ולא פרטני! הם עומדים מול 30 תלמידים!תודה,גיא

  Reply
 21. יפית

  שלום רב,בבית ספרנו מותקן שעון נוכחות בלתי פעיל. מה עלינו לעשות ולמי עלינו לפנות כדי להפעילו? תודה!

  Reply
 22. איילת

  האם ניתן לקזז משכר מורה שלא החתים כרטיס נוכחות????????????

  Reply
 23. מיקי

  האם ניתן לקזז משכר מורה שלא החתימה כרטיס נוכחות?
  האם אין זו הלנת שכר מבחינה משפטית?

  Reply
 24. מתן גרינפלד

  שלום רב, יש לי יום עבודה המכיל 3 שעות שהייה. האם אני יכול להוסיף עוד 2, לפני תחילת העבודה? [מתחיל לעבוד ב-11 ומעוניין לבוא ב-9 בבוקר].מה עליי לעשות כדי להחשיב את הרבע שעה הקדמה בבוקר כזמן שהייה (באותו היום מסיים עם 2 שעות שהייה) בברכה, מתן

  Reply
 25. הדס

  שלום, אני מלמדת בחטיבת הביניים. במידה ואני מתחילה יום עבודה בשעה 7:45 האם אפשר לקזז רבע שעה משעת שהייה בסוף היום?

  Reply

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.