על מה תרצו לקרוא היום?

טבלאות מעודכנות – אופק חדש

למורים שלום, מצ"ב פירוט של טבלאות השעות, השכר וההמרה המעודכנות לפי אופק חדש.

  • על מנת לצפות בטבלאות שבוע העבודה ושעות הגיל המעודכנות לפי אופק חדש – לחצו כאן.

  • על מנת לצפות בטבלאות השכר המעודכנות לפי אופק חדש – לחצו כאן.

  • על מנת לצפות בטבלאות ההמרה המעודכנות לפי אופק חדש – לחצו כאן.